Ge en gåva

 

En gåva till föreningen är ett alternativ till medlemskap. Alla bidrag, små som stora är vi glada och tacksamma för.  Det hjälper oss med fortsatt positiv utveckling så vi når fler drabbade och närstående i Västernorrland.

Sätt in Din gåva på Bankgiro 5606-3738 eller Swisha till 123 62 131 02

Tack för att du stöttar vår förening i kampen mot prostatacancer!

Vill du hedra minnet av någon nära? 

Skänk då en minnesgåva till Träpatronerna som stöder kampen mot prostatacancer.
 
Betala in din gåva till Träpatronerna, bankgiro 5606-3738

Ange följande i samband med betalningen direkt till e-postadress trapatronerna@live.se . Vi översänder då ett minnesblad till denadress du angivit.

1.       Namnet på den Du vill hedra och varför (till minne av, födelsedag etc)
2.       Datum för begravning, födelsedag eller annat
3.       Fullständig adress dit vi ska skicka bevis på hedersgåvan
4.       Namn på givarna som ska stå med på minnesbladet
5.       Eventuell personlig hälsning
6.       Inbetalarens namn och adress
7.       Belopp Du har inbetalt.