Tidigare hedersmottagare

En gång per år delar Prostatacancerförbundet ut en hedersutmärkelse till någon enskild person eller organisation som gjort en betydande insats i kampen mot prostatacancer.

20172017 års hedersutmärkelse gick till Torsten Sundberg med motiveringen:  

"Torsten Sundberg belönas med Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse för sitt mångsidiga och outtröttliga engagemang för vår viktiga uppgift. Han har på många olika sätt bidragit till förbundets positiva utveckling, bland annat genom att sprida information och kunskap om sjukdomen.  

Torsten har, i över tio år, med energi och nyfikenhet varit chefredaktör för Prostatanytt. Hittills har han gett ut över 40 utgåvor av den mycket uppskattade tidningen. Tack vare Torstens enastående arbete i valberedningen har han sett till att förbundet fått en bra styrelse och har själv även medverkat i styrelsearbetet som adjungerad. Dessutom är han vår okrönte reseledare för både förbundsstämmor och ordförandekonferenser."

2016

2016 års hedersutmärkelse gick till Ola Bratt med motiveringen:

"Ola Bratt har med sitt engagemang, sin pedagogiska skärpa och sitt vetenskapliga förhållningssätt sedan länge varit en ledstjärna inom prostatacancervården. Han har lett och medverkat i ett flertal forskningsprojekt, utveckling av vården och inlägg i såväl fackpress som allmänmedia.

Ola Bratts internationella erfarenheter har ytterligare berikat hans helhetssyn på prostatacancerpatienten och vården. Med patientens bästa för ögonen är Ola en viktig pådrivande kraft för en bättre prostatacancervård."
 

2015

2015 år hedersutmärkelse gick till Calle Waller med motiveringen:

"Calle Waller har driv i steget som Prostatacancerförbundets talesperson och vice ordförande. Folkhälsopedagogen, debattören och slitvargen Calle Waller belönas med Prostatacancerförbundets Hedersutmärkelse 2015 för sitt outtröttliga engagemang.

Calle Waller har med åren blivit en respekterad representant för Prostatacancerförbundet som generöst delar med sig av sitt vetande och gör skillnad. Hans breda och djupa kunskap om sjukdomens många aspekter är imponerande. Hans kontaktnät, såväl bland urologer, onkologer och vårdpersonal som bland sjukvårdens makthavare, är omfattande. Calle Waller har förtjänstfullt medverkat till att en växande del av befolkningen numera känner till sjukdomen prostatacancer och tar den på allvar."

2014

2014 års hedersutmärkelse tilldelades Sten Nilsson för hans personliga engagemang för sina patienter. Motiveringen till utmärkelsen löd:

"Sten Nilsson, professor vid Radiumhemmet och Karolinska Institutet, är en av Sveriges främsta experter på prostatacancer. Han har i sin mottagning alltid siktet inställt på patientens bästa och tar sig den tid som behövs för att förklara och diskutera lämplig behandling. Sten Nilsson har tillsammans med forskarkollegor lyckats med det som många forskare drömmer om - att ta en idé fram till ett färdigt läkemedel. Läkemedlet som bromsar sjukdomsutvecklingen vid skelettmetastaser kommer att bli till stor nytta för prostatacancerdrabbade och andra cancerpatienter över hela världen."

2013

Hedersutmärkelsen från Prostatacancerförbundet gick år 2013 till Marika Laliberté för hennes personliga engagemang i att stödja Prostatacancerförbundets patientföreningar. Motiveringen till utmärkelsen löd:

"Marika Laliberté har långt utöver vad som ingår i hennes uppdrag på läkemedelsföretaget Sanofi personligt engagerat sig i att stödja våra svenska prostatacancerföreningars verksamhet under snart 10 års tid. Marika har alltid varit personligen närvarande vid föreningarnas möten såväl vardagar som helger. Det är ingen överdrift att säga att Marikas kunskap och erfarenheter inom prostatacancerområdet har betytt oerhört mycket för både förbundets och föreningarnas utveckling och tillväxt." 

2012

Hedersutmärkelsen från Prostatacancerförbundet gick år 2012 till Anders Gyhlenius för hans engagemang i att skapa uppmärksamhet kring prostatacancer och sin förmedling av livsglädje. Motiveringen till utmärkelsen löd:

”Anders har skapat stor uppmärksamhet och kunskap kring sjukdomen prostatacancer. Han har öppet och självutlämnande talat om sjukdomen och rätten till jämlik vård i radio, tv och press. Han har hållit föredrag för både vården och läkemedelsföretag och därmed på ett mer ingående sätt kunnat bidra till kunskap om hur en patient med spridd prostatacancer mår. Han har dessutom förmedlat vissheten att glädjen och livslusten bär även när man lever med spridd prostatacancer.”

Ceremonin för utdelningen hölls den 6 mars på IKEA varuhuset i Kungens Kurva där Anders arbetar.

2011

Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse år 2011 gick till Barbro och Lars Eliasson för deras stora engagemang inom prostatacancerområdet. Motiveringen lyder:

"Lars var med och bildade förbundet ROP (nu Prostatacancerförbundet) år 1999 och var dess förste ordförande. Under de åren drivande och ansvarig för förbundets nationella och internationella kontakter och samarbetsformer. Har även varit ordförande i ProLiv Väst. Han har alltid ställt upp för de som söker hans råd och erfarenhet, deltagit i press och tv. Besökt föreningarna bl a som föredragshållare. Det är ingen överdrift att säga att Lars är pionjär och bland de första som skapade uppmärksamhet och spred kunskap kring sjukdomen prostatacancer. Barbro har hela tiden från Lars diagnos varit vid hans sida med engagerat stöd och uppmuntran vilket säkert bidragit positivt till att bromsa sjukdomen. Barbro och Lars säger alltid att man är två om sjukdomen, så 2002 var Barbro med och bildade Sveriges första anhöriggrupp i Göteborg."

2010

Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse för 2010 gick till professor Jonas Hugosson, verksam vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, för hans banbrytande studie som visar att regelbunden PSA-testning varje år räddar livet på minst 1000 män.

2009

Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse för 2009 gick till Lydiagården.