Statistik

Statistik över Prostatacancer

Du finner bra statistik och information om prostatacancer på Nationella Prostatacancerregistrets hemsida (NPCR).

Statistik för 2017

Läs den Nationella kvalitetsrapporten för 2017 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR).

Statistik för 2016

Läs den Nationella kvalitetsrapporten för 2016 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR).

Statistik för 2015

Läs den Nationella kvalitetsrapporten för 2015 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR).

Statistik för 2014

Läs den Nationella kvalitetsrapporten för 2014 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR).

Statistik för 2013

År 2013 diagnostiserades 9 244 män med prostatacancer vilket innebär en ökning med 4 % jämfört med 2012. Läs den Nationella kvalitetsrapporten för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR)

Statistik för 2011

Läs den Nationella kvalitetsrapporten för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR)

Åldersstandardiserad incidens och mortalitet av prostatacancer i Sverige per 100 000 män.

Statistik för 2010

Prostatacancer är landets vanligaste cancersjukdom
2010 fick cirka 9 650 män diagnosen, vilket var något färre än 2009. Det totala antalet män som lever med prostatacancer är omkring 75 000. Cirka 2 400 män dör årligen av sjukdomen.
Statistik för 2010 från Nationella Prostatacancerregistret finns här. Se under Statistiska rapporter.

Mer information
Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) - i samarbete med Regionalt Cancercentrum (RCC) i Uppsala-Örebroregionen, sektionen RCC register och vårdprogram (tidigare Regionalt Onkologiskt Centrum (ROC))
Cancerregistret - Socialstyrelsens nationella cancerregister

Statistik för 2009

I Cancerregistret publicerar Socialstyrelsen varje år statistik över diagnoser och dödsfall i cancer. Nedanstående data avser förhållandena för prostatacancer år 2009 (dödsfall år 2007).

Cirka 10 300 män fick under 2009 en prostatacancerdiagnos

  • 25 män får varje dag prostatacancer, eller en man var 57:e minut
  • Relativ 10-årsöverlevnad är ca 55 %
  • Prostatacancer utgör 35 % av all cancer som drabbar män
  • 68 % är över 65 år vid diagnostillfället
  • 0,8 % är under 50 år
  • Yngsta diagnostiserade är i åldersgruppen 35-39 år (4 fall) och i 40-44 år (10 fall)
  • Cirka 10 % av all prostatacancer beror på ärftliga faktorer
  • Den 31 december 2009 levde cirka 70 000 män med en prostatacancerdiagnos (diagnostiserade 1958-2009)
  • Cirka 2 500 män dör årligen i prostatacancer (7 män varje dag)

Diagrammet nedan visar utvecklingen av diagnoser i prostatacancer från Cancerregistrets start år 1958.

 Prostatacancerincidends 1958-2006