Standardiserat vårdförlopp

Regeringen och SKL har kommit överens om att under 2015 – 2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården.

De standardiserade vårdförloppen (SVF) ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. De beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller dels för hela förloppet, dels för de olika utredningsstegen. Tidsgränserna ska enbart omfatta medicinskt motiverad tid och varierar mellan diagnoser och behandlingar.

Från och med årsskiftet 2017 har vissa ändringar skett.
Här kan ni läsa den nya checklistan för SVF.

SVF - Prostatacancer

(Publicerad 9 maj 2016 av RCC - Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen)

Tre utbildningsfilmer om SVF från RCC

Del 1. Standardiserat vårdförlopp


Del 2. Kortare väntetider i cancervården

Del 3. En patients steg i SVF


Patologin en viktig del av SVF