Särskilt stort tack till

Prostatacancerförbundet vill särskilt tacka alla dem som skänkt gåvor över 5 000 kr till Prostatacancerfonden. Under 2019 har nedanstående personer, organisationer och företag varit med och bidragit i kampen mot prostatacancer.

Ambulansens K.I.F, Trollhättan, 20 592 kr
Bizware AB
, Stockhom, 12 000 kr
Gränna Golfklubb, Gränna, 11 887 kr
Holmstens trio
, Sundsvall, 13 000 kr
Prostatacancerföreningen Värmland, 600 000 kr
"Punschpucken", Bispgården, 22 595 kr
Semcon, Trollhättan, 5 380 kr
Victoria Forsdahl, Göteborg, 11 370 kr