Särskilt stort tack till

Prostatacancerförbundet vill särskilt tacka alla dem som skänkt gåvor över 5 000 kr till Prostatacancerfonden. Hittills under 2020 har nedanstående personer, organisationer och företag varit med och bidragit i kampen mot prostatacancer.

Elisabeth & Per Gregart, Uddevalla, 5 000 kr
Lördagsklubben, Nyköping, 17 000 kr
Nakenkalendern 2020
, Örebro, 33 159 kr
Prostatacancerföreningen Värmland, 607 000 kr
Ride Against Cancer, Stockholm, 75 000 kr