Regler för hedersutmärkelsen

Alla patientföreningar samt ledamöter i förbundsstyrelsen har nomineringsrätt. Utmärkelsen kan delas ut till en person, förening eller organisation som har gjort betydande insatser i kampen mot prostatacancer.

Personen, föreningen eller organsiationen bör ha gjort betydande insatser för att:

  • Öka kunskapen om prostatacancer och dess orsaker
  • Förbättra vården av prostatacancerdrabbade
  • Stärka uppmärksamheten kring sjukdomen
  • Öka patienternas inflytande i prostatacancervården
  • Uppmärksamma närståendes viktiga roll

Beslut om mottagare av hedersutmärkelsen fattas av styrelsen på deras möte i december.

Mottagaren får förutom den stora hedern ett glaskonstverk som delas ut i samband med förbundets stämma eller ordförandekonferens.