Rättigheter

När man själv eller någon i ens närhet är svårt sjuk är det bra att känna till hur vården fungerar och vilka rättigheter man har som patient. Här har vi samlat länkar till webbsidor som innehåller information om det.

Regler och rättigheter

Som patient har man vissa rättigheter, läs mer om dem och om hur vården fungerar i Sverige. Läs mer.

Hälso- och sjukvårdslagen reglerar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador och utgör grunden för verksamheten i Sveriges sjukvård. Läs mer om hälso- och sjukvårdslagen.

Om du som patient har synpunkter på vården eller känner att du blivit felbehandlad rekommenderar vi dig att besöka IVO:s hemsida (inspektionen för vård och omsorg).

Second opinion

Det finns många olika behandlingar för prostatacancer och det är inte alltid lätt att veta vilken behandlingsmetod som är bäst för en själv. Ibland kanske man inte är nöjd med bedömningen som man fått av sin läkare eller så kanske man känner att man skulle vilja ha ett andra utlåtande från en annan läkare för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt. I båda fallen kan man då ha rätt till en så kallad ”second opinion”.

Palliativ vård

Palliativ vård är lindrande vård. Ofta handlar det om vård i livets slutskede, men det kan även röra sig om den lindrande vården som ges när en sjukdom inte kan botas.