PSA-prov

Kolla ditt PSA

Alla män över 50 år bör kolla sitt PSA för att ta reda på hur det står till med prostatan. Det är ett enkelt blodprov som tas i armvecket. Du går till nämaste vårdcentral eller allmänläkare och ber om att få ta ett PSA-test. Ett förhöjt värde visar på att prostatan inte fungerar normalt och bör följas upp vid en urologisk klinik. En förhöjt värde betyder inte automatiskt att det är cancer utan kan ha andra orsaker.

Symtom på prostatacancer

Till en början visas inga symtom. Prostatacancer är förrädisk på så vis att den i tidigt skede inte ger några symtom alls utan gör sig till känna först då den har spridit sig i kroppen. Då är symtomen oftast till exempel ryggont, problem med vattenkastning eller blod i urinen. Som med all cancer är det viktigt att sjukdomen upptäcks i tid för att kunna botas eller hållas i schack. Orsakerna till prostatacancer är inte klarlagda men cirka 5 procent av prostatacancerfallen anses vara ärftliga.