Om ProVitae

ProVitae - föreningen för män som drabbats av prostatacancer i östra och norra skåne.


Hur upplevs det att vara drabbad ?
Få sjukdomsbesked upplevs så chockartat som beskedet att man drabbats
av cancer.

Du kan få hjälp genom ProVitae som har målsättningen att vara ett stöd för
drabbade män och deras anhöriga.

Detta försöker föreningen uppnå genom att:
•  förmedla kunskap om sjukdomen och behandlingsmetoder.
•  ge Dig möjligheter att tala med någon som har behandlats för prostatacancer
    och som kan delge Dig sina erfarenheter.
•  ge Dig tillfälle att träffa flera drabbade och deras anhöriga.
•  stärka Ditt självförtroende.
•  stärka Din position vid kontakten med sjukvården.


ProVitae är medlem av Prostatacancerförbundet som:
•  arbetar för nationella riktlinjer för vård och behandling.
•  tillvaratar prostatapatienternas intresse i samhället.
•  stödjer medicinsk forskning och utveckling.
•  bevakar frågan om förebyggande hälsokontroller.
•  uppmuntrar enklare kontakter med sjukvården och dess huvudmän.