Snabblänkar

Länkar

LÄS MER - KLICKA PÅ LÄNKARNA NEDAN !

 

www.cancercentrum.se Central site med länkar till de sex regionala RCC. (Regionala Cancer Centrum).
Nationellt vårdprogram prostatacancer.
Standardiserat vårdförlopp (SVF, Varje dag räknas
 
Patientlagen - 2015-01-01 Regelverk för dina rättigheter i vården
 
www.npcr.se Nationella Prostatacancerregistret med nyheter, nationella och regionala årsrapporter, Patientöversikt Prostatacancer, mm.
 
www.skl.se Sveriges kommuner och landsting. Patientlagen.
 
www.socialstyrelsen.se Nationella riktlinjer för Bröst-, Prostata-, Tjock- och Ändtarmscancer.
Väntetider i cancervården 2015.
Cancerstatistik


Patientinformation

www.prostatacancerforbundet.se  
 
www.1177.se  
 
www.cancerfonden.se  
 
www.internetmedicin.se  
 
www.minebehandlingsvalg.no  
 
www.prostatacancerpodden.se  
 
www.iCope.se  
 
Cancer.nu  
 
www.livslust.net  
 
Cancerfonden.se  
 
Prostatacancer.nu  


 PRO VITAE - länkar

ProVitae - Jubileum 20 år - folder  »
ProVitae´s gamla hemsida »
ProVitae's annons-site »