Samtalsgrupper och snackcafé

I perioder av kris betyder det mycket för dig att få tala om dina problem med andra. Hur har andra tänkt i motsvarande situation? Det går ofta månader mellan de olika besöken hos läkaren. Samtalen med andra medlemmar blir då viktiga komplement till de korta samtalen med läkaren.

I ProLiv Väst träffar du oss som har samma diagnos och eventuella problem som du. I våra samtalsagrupper kan du diskutera alla frågor och förhoppningsvis få svar på några.

ProLiv Väst har också en samtalsgrupp i samarbete med Sahlgrenska sjukhuset, som är öppen för både patienter och anhöriga.

I en samtalsgrupp eller anhöriggrupp kan du få ventilera dina problem och frågeställningar i en mindre grupp. Samtal och erfarenhetsutbyte med andra i samma situation kan hjälpa dig att på ett bättre sätt hantera din sjukdom. Gruppen är öppen, du börjar och slutar när du själv känner för det.

Samtalsgrupp, anhöriggrupp eller "snackkafé"

ProLiv Väst kan erbjuda samtalsgrupp, anhöriggrupp och vad vi kallar "snackkafé". Den sista varianten har vi sedan en tid tillbaka i Borås men där finns också en vanlig samtalsgrupp. En samtalsgrupp finns också i Anderstorp.

I en samtalsgrupp eller anhöriggrupp kan du få ventilera dina problem och frågeställningar i en mindre grupp. Samtal och erfarenhetsutbyte med andra drabbade kan hjälpa dig att på ett bättre sätt hantera din sjukdom. Gruppen är öppen, du börjar och slutar när du själv känner för det.

ProLiv Väst har också en samtalsgrupp i samarbete med Sahlgrenska sjukhuset, som är öppen för både patienter och anhöriga. Där medverkar också en urologisjuksköterska.

Tanken med ett "snackkafé" är att ett mindre antal medlemmar träffas under gemytliga former, kanske på ett kafé eller någon liknande lokal. Syftet är att byta erfarenheter med varandra och att umgås och ha det lite trevligt.