Stödpersoner

I en kris kan det vara ett ovärderligt stöd att få tala om sina problem med någon som har 
egen erfarenhet av sjukdomen, någon som förstår problemen och som kan berätta hur 
andra har tänkt och känt i en liknande situation. Detta gäller såväl den som har sjukdomen 
som de närmast anhöriga.

Du är alltid välkommen att kontakta någon av föreningens stödpersoner för enskilda samtal 
och rådgivning. Du når dem enklast genom kansliet på telefonnummer 042-12 28 07.
Alla stödpersoner har erfarenhet från olika behandlingar och sjukdomsbilder.
De har naturligtvis moralisk tystnadsplikt.

Stödpersoner

     
 
 
Leif Ekstedt

042-22 86 94
0707-75 29 18

leif.g.ekstedt@hotmail.com
   
Uno Wernersson

042- 29 69 97
0706- 32 20 12

uno.wernersson@comhem.se