Medlemsinformation 22-05-09

Samtals och Närståendegruppen

Alla är välkomna till Samtals- och närståendegruppens möte tisdagen den 24/5 kl.18-20. Samling innanför Lasarettets huvudentré.

Vi gästas av psykolog Carlos Hernandez Esquivel och samtalar kring ”Den ofrivillige resenären” – en bok om din cancerresa.

Vi bjuder på fika så anmäl dig senast den 18/5 till Curt Ihlström 0703702810 el. Maud Kristiansson 0706688109

IMG 0268

 

Medlemsavgiften

Ett flertal av våra medlemmar har ännu inte betalt medlemsavgiften för 2022.

Avgiften är oförändrad 150:- för enskild och 200:- för två. Betalas till ProLivs bankgiro

5676-8153. V.g. notera namn/en.

 

Vad får Du som medlem del av?

Vi arrangerar

  • Föreläsningar
  • Informationsmöten
  • Möte med Samtals- resp. Närståendegruppen.
  • Som medlem får du också 4 nummer av den populära tidskriften Prostatanytt.

 

E-mail

Till Dig som får detta brev via post – vi saknar Din mailadress. För att spara på porto-

kostnaden vill vi skicka information via mail till så många som möjligt.

Meddela Din mailadress till info@prolivkronoberg.se.

 

Vår hemsida www.prolivkronoberg.se

Sedan en tid tillbaka har vi ny hemsida – samma address. Här finns all information

om ProLiv och vår verksamhet.  Kontaktuppgifter till samtliga våra stödpersoner återfinns

här.

 

Från vår hemsida kan Du direkt gå in på Prostatacancerförbundets hemsida.

Där finns aktuellt lästips; Rapport om prostatabiopsier.

 

Läs Mer om Prostatabiopsier här

 

Senast uppdaterad 18 maj 2022

Fler nyheter


Alla nyheter