ÅRSMÖTET 2024 - kallelse

Medlemsinformation 2024-02-24

 

ÅRSMÖTET 2024 - kallelse

Årsmötet kommer att hållas den 11 mars 2024 kl. 18.00 hos IOGT, Vattentorget, Växjö. Vi börjar med fika kl.17.30. Därefter årsmötesförhandlingar med start kl. 18.00.

Samtliga handlingar till årsmötet finns på vår hemsida och som bilaga till denna kallelse. Dessutom kommer handlingarna i original finnas med på årsmötet.

Vår

 

 

ÅRSMÖTET 2024 - kallelse

Årsmötet kommer att hållas den 11 mars 2024 kl. 18.00 hos IOGT, Vattentorget, Växjö. Vi börjar med fika kl.17.30. Därefter årsmötesförhandlingar med start kl. 18.00.

Samtliga handlingar till årsmötet finns på vår hemsida och som bilaga till denna kallelse. Dessutom kommer handlingarna i original finnas med på årsmötet.

Ca. 19.oo blir det föreläsning om ”Vad är IPÖ Prostatacancer” Kirurgkliniken presenterar IPÖ och bjuder in till frågor kring denna.

”Region Kronobergs framgångsresa med IPÖ prostatacancer, kvalitetsregister och PROM där de medicinska sekreterarna tog rodret”

Ludmilla Hammarström och Therese Hallberg presenterar det framgångsrika arbetet på urologiska sektionen på Kirurgkliniken Region Kronoberg där de är ledande i landet inom IPÖ prostatacancer. De arbetar aktivt tillsammans med urologerna och kontaktsköterskorna för att sträva mot en god jämlik vård. Presentationen gjordes möjlig vid urologiveckan i Sundsvall 2023 tack vare ProLiv och den har satt Kronoberg på kartan och flera andra instanser vill ta del av deras goda exempel.

Länk till lite mer information om IPÖ:

Individuell patientöversikt (IPÖ) i cancervården - RCC (cancercentrum.se)

 

Som avslutning har vi glädjen att ha ProstataCancerförbundets Ordförande Kent Levén som gäst hos oss ikväll, för att berätta lite om Förbundets arbete kring ProstataCancer.

 

Glöm inte Bort!

Medlemsavgiften för 2024 är 150:- för enskild person och 200:- för familj. Betala – helst omgående - till vårt bankgiro 5676-8153 ProLiv Kronoberg och anteckna Ditt namn som avsändare.

 

Välkommen !!

Medlemsinformation och Inbjudan Årsmöte                Dagordning

Verksamhetsberättelse 2023                                     Verksamhetsplan

 

 

Senast uppdaterad 26 februari 2024

Fler nyheter


Alla nyheter