ÅRSMÖTET 2023 - kallelse

Th 705748870

Medlemsinformation 2023-02-27

 

Årsmötet kommer att hållas den 14 mars 2023 kl. 18.00 hos IOGT, Vattentorget, Växjö.

Vi börjar med fika kl. 18.00. Därefter årsmötesförhandlingar med start kl. 18.30.

Samtliga handlingar till årsmötet finns på vår hemsida och som bilaga till denna kallelse. Dessutom kommer handlingarna i original finnas med på årsmötet.

Medlemsavgiften för 2023 är 150:- för enskild person och 200:- för familj.  Betala – helst omgående - till vårt bankgiro 5676-8153 ProLiv Kronoberg och anteckna Ditt namn som avsändare.

Ca. 19.oo blir det föreläsning om ”Mäns akilleshäl”

I föreläsningen ställs frågan:

Vem är man efter att behandlats för prostatacancer?

Hur påverkas hälsan, identiteten och välbefinnandet?

Historiskt har forskningen kring prostatacancer handlat om naturvetenskapliga och medicinska perspektiv.

Men prostatacancern påverkar hela människan och hans omgivning.

I ett unikt projekt genomför nu professor Jesper Andersson från Linnéuniversitetet, professor Thomas Johansson, Göteborgs universitet och sexolog Carina Dannemalm-Jägervall, Region Kronoberg en stor intervjuundersökning.

De som intervjuas är yrkespersoner inom vården samt män som behandlats och deras partners.

Hur beskriver man att det är att leva med prostatacancer? Hur påverkas identitet, hälsa och välbefinnande av sjukdomen och av behandlingen?

Om män som behandlats för prostatacancer inte får möjlighet att inom vården fundera och prata kring manlighet är det förståeligt att upplevelser kring minskad självkänsla och förlorad manlig identitet inte kommer upp till ytan.

Sociala och psykologiska perspektiv är inte självklara perspektiv inom vården. Där kommer medicinsk behandling ofta i första rummet.

Projektet vill alltså visa att även sexualmedicin och sociologi kan ge värdefulla insikter inom vård och rehabilitering.

Vid föreläsningen deltar Jesper Andreasson, Thomas Johansson och Carina Dannemalm-Jägervall och de redovisar studiens preliminära resultat.

 

Välkommen !!

 

Medlemsinformation och Inbjudan Årsmöte       Dagordning

Verksamhetsberättelse 2022                              Bilaga Förslag Ändring Stadgar

Senast uppdaterad 28 februari 2023

Fler nyheter


Alla nyheter