Verksamhet

Prostatacancer – Sveriges största cancersjukdom

Fler än 100 000 män, huvudsakligen i åldrarna 50 år och uppåt, är drabbade av prostatacancer. Årligen tillkommer enligt senast kända statistik nästan 10 000 nya fall. Det finns en tendens till att sjukdomen upptäcks i lägre åldrar. I Kronobergs län upptäcktes det 249 nya fall 2015, 2016 hade detta ökat till 283 st.

Räknat som incidens, alltså årligen tillkomna nya fall, är det Sveriges största cancersjukdom. Utöver detta finns sannolikt ett mörkertal som är okänt, och varje år dör cirka 2 500 män av sjukdomen.

Genom de biverkningar, bl.a. inkontinens och impotens, som kan uppstå i samband med olika behandlingar av sjukdomen kan man påstå att dubbelt så många drabbas genom att flertalet män lever i ett parförhållande. Förhållandet till de anhöriga är alltså mycket viktigt att beakta i samband med denna sjukdom.

Efter fastställd diagnos och diskussion med en eller två läkare¸ s.k. second opinion, vilket alla har rätt till, finns för närvarande tre grupper av behandlingsmetoder för att i många fall kunna bota prostatacancer. Det kan bestå av kirurgi, vilket innebär att prostatakörteln opereras bort med olika typer av ingrepp.

En annan metod är strålning av prostatans cancerceller som är känsligare för en stråldos än friska celler. Även denna behandling kan göras på olika sätt och betraktas som likvärdig med kirurgi vad gäller effekten. Hormonbehandling är ett sätt att hindra cancerns fortsatta tillväxt och denna metod tillämpas i första hand vid spridd cancer, samt när den drabbade är en äldre man och då talar man i allmänhet om män äldre än 70 år.

Viktigast av allt när det gäller denna sjukdom är frågan om TIDIG UPPTÄCKT oavsett hur denna går till. Chansen till bot är då rätt stor speciellt om cancern inte är av aggressiv art. Den vanligaste metoden till upptäckt är för närvarande ett enkelt blodprov, där förekomsten av ett protein kan analyseras och som kan ge en indikation om prostatacancer. Provet kallas PSA-analys där bokstäverna står för Prostata Specifikt Antigen.

Under 2007 presenterade Socialstyrelsen nationella riktlinjer som bl.a. innebär att ingen svensk läkare får säga nej till en önskan om PSA-provtagning. Viktigt är att den sökande före provtagning får en muntlig och skriftlig information om vad ett positivt utslag kan innebära.