2018

2018-11-28

Hockey;

Genom vår kassör Ronny Lindéns goda kontakter med Växjö Lakers och krögaren på
Vida Arena så kan vi även i år erbjuda våra medlemmar med respektive en trevlig kväll med hockey och mat till ett starkt reducerat pris.

Onsdagen den 28 november samlas vi vid huvudentrén på Vida Arena kl. 16.45.
Efter information från ProLiv så bjuds vi på buffé med vatten/lättöl.

Hockeyn börjar kl. 19.oo och motståndare är Örebro. Vi har reserverade sittplatser.
Max. antal deltagare är 120 st. Pris för allt är 150:-/person.

Först till kvarn gäller. I fjol kunde alla som önskade komma med, även om vi fick tänja något
på antalet deltagare. Betala in till vårt bankgiro 5676-8153 ProLiv Kronoberg, och ange ”Hockey” samt namn/en på Er som kommer.  Om du inte får plats, kontaktar vi Dig och inbetalt belopp återbetalas.

Kontaktperson: Ronny Lindén, tel: 070-652 02 24; ronny.linden@gmail.com

2018-11-27

Prova på medicinsk yoga

I senaste numret av Prostatanytt fanns en artikel om medicinsk yoga . En av våra medlemmar har erfarenhet av detta och är mycket positiv. Dock är det endast kvinnor med i den grupp han nu deltar i och han saknar manligt sällskap och gärna de av oss med erfarenhet av prostatacancer.

I samarbete med KORPEN inbjuder vi till ”pröva på” tillfällen. Vi kommer att vara i Ordensförbundets Myrans lokal, Norrgatan 17, Växjö.
Datumen är 27 november 2018 resp. den 10 december 2018, båda gångerna kl. 14.oo.

ProLiv Kronoberg bjuder på dessa två ”provomgångar”. Normalpriset är 100:-/tillfälle.
Antal deltagare 10-12 st./gång. Vi håller på en timma och ingen särskild klädsel krävs,
dock bra med lediga ”kläder”.

Anmäl dig snarast till Bo Gunnarson,  tel: 076-016 11 77 eller mail bo.gunnarson@gmail.com.

2018-11-13

Inbjudan till  föreläsning

Tisdagen den 13 november 2018 kl. 18.oo, lokal IOGT Vattentorget, Växjö, är det föreläsning
av med. dr. Johan Sällström, ledamot av Prostatacancerförbundets styrelse. Han kommer att
informera om Förbundets arbete och aktuella frågor inom prostatacancervården.

 Vi börjar som alltid med kaffe/te och fralla kl. 18.oo. Information från ProLiv Kronoberg
Kl. 18.30 och därefter är det föreläsningen, som avslutas med frågestund. Annons i Smp den 10/11.

2018-09-05

Den 5 september 2018 hade vi ”öppen föreläsning” i IOGT-huset i Växjö. Föreläsare var Hälso- och sjukvårdsdirektören Per-Henrik Nilsson, Region Kronoberg. Temat var ”Cancervården i Kronoberg, i dag och i framtiden.

Kvällen inleddes med att Leif Dellmo höll en parentation och tyst minut över vår hedersordförande Bernt Gröön.

 Antalet som drabbas av cancer av någon form är i dag ca. 1.400 st./år i länet. Ökar hela tiden och om fem år är det förmodligen uppe i 2.000 st. Behandlingarna blir allt bättre och fler blir botade och framförallt lever allt fler med sin sjukdom under många år.
Varför cancern öka vet man inte. En orsak är att vi blir allt äldre och med åldern kommer sjukdomar.

 Ett hälsosamt leverne kan vara ett sätt att slippa cancersjukdomar. Studier på stora grupper – 1.000 st eller fler – visar att så är fallet. Med hälsosamt leverne menas;  Inte röka, måttlig alkoholkonsumtion, motionera, socialt aktiv, fiberrik kost, max. 500 gr. rött kött/vecka.  Råd som vi alla känner igen.

 Prostatacancervården i länet har en mycket hög kvalité. Jämförelse görs mellan sjukhusen – framförallt inom Regionalt Cancer Centrum i södra Sverige.  Väntetiderna har också kortats. Den viktigaste; Remiss från VC till behandling är nu 98 dagar.  Ner från 138 dagar 2016. Är det en avancerad tumör så går ännu fortare.  Målet är att komma ner till 60 dagar och där är man redan vad gäller de avancerade tumörerna.

 En utomordentligt intressant föreläsning av P-H Nilsson. Synd att vi endast var ca. 40 personer närvarande.

 v.ordf. Krister Bengtsson tackade P-H Nilsson och överlämnade en blomma och den Blå Kokboken.

2018-08-28

Cancerstiftelsen I Kronobergs Län arrangerade den 28 augusti 2018 en utfrågning/debatt med
representanter från samtliga partier, som är representerade i regionfullmäktige. Dessutom var
fyra olika patientföreningar inbjudna, varav vi var en. Hälso- och sjukvårdsdirektören Per-Henrik Nilsson  var också med och inledde med att redogöra för läget för cancervården i Kronoberg.

Sammanfattning av kvällen var enligt undertecknad:
- satsning på att även Kronoberg skall ha hospiceavdelning (vård i livets slutskede) var alla överens om. I  dag är vi ett av två län i Sverige som inte har detta.
- vårdköerna skall kortas ner. Förbättringar har skett, men många väntetider är alldeles för långa. Vad   som inte framgår av statistiken är att allvarliga fall prioriteras och har därför betydligt kortare väntetider än vad den officiella statistiken visar.
- samtliga partier var positiva till att erbjuda män mellan 50-70 år PSA-test.
- vårdavdelningen (avd. 40) räcker inte till. Patienter vårdas även på IVA vilket är ett problem både för personalen som patienten.
- strålningsavdelningen har byggts ut och fungerar mycket bra.
- satsa på personalen vad gäller arbetsmiljö, löner mm.

2018-01-06

"Lördagen den 6 januari 2018 fick ProLiv Kronoberg en check på kr
15 000 i Diö Ishall i samband med en hockeymatch mellan Diö
Dominators och Shooters IK!

Pengarna har Diö Dominators tidigare samlat in. ProLiv Kronoberg
representerades av  styrelseledamöterna Stanley Ståhl och Leif Jarl.
Ett jättestort tack till Diö Dominators!"