Någon att prata med

Stödpersoner som alltid finns tillhands 

Arne Ludvigsson

Aktiv monitorering under 3 år, därefter yttre och inre strålning

073-370 69 10

Ingemar Hindrikes
robotassisterad kirurgi
070- 692 33 47

Evert Karlsson
opererad (2001)
023- 180 07, 070-381 80 07

Jan Holgersson
opererad, yttre strålning, medicinering med Bikalutamid vid behov
0243- 819 35

Tommy Tomlén
opererad
070-641 71 07 mailadress: soltommy@telia.com

Ulf Holmberg

Strålning

070-340 07 38

Birger Roos
opererad, inkontinens, konstgjord slutmuskel vid urinläckage
070-583 16 65

Mikael Nordström
Spridd cancer, hormonbehandlad, yttre strålning
070-314 16 28

Hans Tönnberg
Robotassisterad kirurgi
070-284 01 33

Leif Svensson

Mobil: 070-560 20 30, e-post: epols@ringen.se