PCF Tjust har ändrat namn till Prostatacancerföreningen i Kalmar län

PCF Tjust

PCF Tjust har ändrat namn till Prostatacancerföreningen i Kalmar län per 2023-01-01,
därför att föreningen har blivit länsövergripande. Detta har också gjorts för att föreningen ska uppfylla de krav, som ställs av Region Kalmar län, för att föreningen ska kunna söka årliga bidrag för sin verksamhet. Av samma anledning har ProClub Möre i södra länsdelen bytt namn till PCF Möre.

Fler nyheter


Alla nyheter