Patientföreträdare

Ett paket med 13 utbildningsfilmer har producerats för patientföreträdare inom regionala cancercentrum. Filmerna utgör del två av den nationellt sammanhållna patientföreträdarutbildning, som SKL och RCC genomförde i december 2013 på initiativ av Cancerförbund i samverkan och via ett extra stöd från regeringen.

Filmerna är producerade av regionala cancercentrum och SKL och kan utgöra en värdefull kunskapskälla även för fler än patientföreträdare.

Mer information finns på Regionala cancercentrum i samverkans hemsida.


Forskning, utvärdering, utveckling - En utbildningsfilm för patientföreträdare