Månadsbrev

Månadsbrevet är ett av styrelsens verktyg för information och kommunikation med medlemmar, närstående och andra intresserade. Distribueras f.n. enbart via e-post.

2018Månadsbrev November
Månadsbrev December

2019Månadsbrev Januari
Månadsbrev Februari
Månadsbrev Mars
Månadsbrev April
Månadsbrev Maj
Månadsbrev Augusti (1)
Månadsbrev Augusti (2)
Månadsbrev September
Månadsbrev Oktober

Senast uppdaterad 22 juli 2020