ProLiv Västs enkät angående Coronapandemin

ProLiv Väst fick i juli av Prostatacancerförbundet förfrågan om vi ville medverka i en enkät angående hur prostatacancervården drabbats av Coronaepidemin.

Styrelsen för ProLiv Väst bedömde att det skulle vara värdefullt att medverka i detta. Vi skickade i slutet av juli enkäten till alla huvudmedlemmar (medlemmar med diagnos) som har e-postadress, drygt 500 personer. Vi fick svar av 43 %.

 

Enkäten innehöll fem frågor, där ett Ja-svar innebar att prostatacancervården påverkats. En sjätte fråga gav möjlighet att lämna kommentarer. Andelen Ja-svar var som lägst 7 % och som högst 17 %. Det stora flertalet av dem som svarade har alltså upplevt att Coronapandemin inte medfört något negativt avseende prostatacancervården. 

Så här ser svarsfördelningen ut för de fem frågorna:

  1. Har du avstått från att själv söka vård med anledning av din prostatacancer?

Ja 7 %, nej  93 %

  1. Har du efter remiss inte kallats till besök hos en vårdinrättning?

Ja 11 %, nej 89 %

  1. Har du önskat men inte fått vård med anledning av din prostatacancer?

Ja 7 %, nej  93 %

  1. Har vården avbokat en tidigare inbokad vård (operation/strålning)?

Ja 5 %, nej 95 %

  1. Har uppföljning efter vård uppskjutits/uteblivit?

Ja 17 %, nej 83 %


Senast uppdaterad 25 november 2020


Fler nyheter

28 mars 2021

Ordförandebrev 1 2021

GLAD PÅSK ÖNSKAR PROLIV VÄST!

Jobbiga tider med Covid virus, men vaccinet hägrar och alla kan snart mötas igen. Vi hoppas att komma i gång med vår vanliga verksamhet men fram till dess så blir det den digitala världen i kontakterna med medlemmarna.

Föreningen har som målsättning att skicka ordförandebrev ca en gång i månaden. Brevet går ut som mejl eller sms och som brev till de som inte har tillgång till digitala medel.

Läs mer

22 mars 2021

Avtackning Anders Hansson

Styrelsen för ProLiv Väst vill framföra ett varmt tack till Anders Hansson för gjorda insatser som kansliansvarig och som redaktör för föreningens tidning ProLivNytt.  

Läs mer

10 mars 2021

Årsmöte 20 mars 2021

ProLiv Västs medlemmar hälsas välkomna till årsmötet den 20 mars kl. 11.00. Mötet kommer att genomföras som ett telefonmöte. Mer information finns under Om oss / Medlemsmöten dokumentation

Läs mer


Alla nyheter