ProLiv Västs enkät angående Coronapandemin

ProLiv Väst fick i juli av Prostatacancerförbundet förfrågan om vi ville medverka i en enkät angående hur prostatacancervården drabbats av Coronaepidemin.

Styrelsen för ProLiv Väst bedömde att det skulle vara värdefullt att medverka i detta. Vi skickade i slutet av juli enkäten till alla huvudmedlemmar (medlemmar med diagnos) som har e-postadress, drygt 500 personer. Vi fick svar av 43 %.

 

Enkäten innehöll fem frågor, där ett Ja-svar innebar att prostatacancervården påverkats. En sjätte fråga gav möjlighet att lämna kommentarer. Andelen Ja-svar var som lägst 7 % och som högst 17 %. Det stora flertalet av dem som svarade har alltså upplevt att Coronapandemin inte medfört något negativt avseende prostatacancervården. 

Så här ser svarsfördelningen ut för de fem frågorna:

  1. Har du avstått från att själv söka vård med anledning av din prostatacancer?

Ja 7 %, nej  93 %

  1. Har du efter remiss inte kallats till besök hos en vårdinrättning?

Ja 11 %, nej 89 %

  1. Har du önskat men inte fått vård med anledning av din prostatacancer?

Ja 7 %, nej  93 %

  1. Har vården avbokat en tidigare inbokad vård (operation/strålning)?

Ja 5 %, nej 95 %

  1. Har uppföljning efter vård uppskjutits/uteblivit?

Ja 17 %, nej 83 %

Senast uppdaterad 25 november 2020

Fler nyheter


Alla nyheter