ProLiv Västs enkät enkät angående Coronapandemin

ProLiv Väst fick i juli av Prostatacancerförbundet förfrågan om vi ville medverka i en enkät angående hur prostatacancervården drabbats av Coronaepidemin.

Styrelsen för ProLiv Väst bedömde att det skulle vara värdefullt att medverka i detta. Vi skickade i slutet av juli enkäten till alla huvudmedlemmar (medlemmar med diagnos) som har e-postadress, drygt 500 personer. Vi fick svar av 43 %.

En kort sammanfattning: Enkäten innehöll fem frågor, där ett Ja-svar innebar att prostatacancervården påverkats. En sjätte fråga gav möjlighet att lämna kommentarer. Andelen Ja-svar var som lägst 7 % och som högst 17 %. Det stora flertalet av dem som svarade har alltså upplevt att Coronapandemin inte medfört något negativt avseende prostatacancervården. 

Så här ser svarsfördelningen ut för de fem frågorna:

  1. Har du avstått från att själv söka vård med anledning av din prostatacancer?

Ja 7 %, nej  93 %

  1. Har du efter remiss inte kallats till besök hos en vårdinrättning?

Ja 11 %, nej 89 %

  1. Har du önskat men inte fått vård med anledning av din prostatacancer?

Ja 7 %, nej  93 %

  1. Har vården avbokat en tidigare inbokad vård (operation/strålning)?

Ja 5 %, nej 95 %

  1. Har uppföljning efter vård uppskjutits/uteblivit?

Ja 17 %, nej 83 %


Senast uppdaterad 07 september 2020


Fler nyheter

28 juni 2020

Ordförandeskifte

På årsmötet i mars 2020 valdes som vi tidigare informerat om Isaac Haséen till ny ordförande i ProLiv Väst. Tyvärr hann Isaac knappt börja sitt arbete i föreningen innan han valde att av privata skäl avsluta sitt ordförandeskap. På ett extra konstituerande styrelsemöte den 23 juni valdes därför vår vice ordförande Lennart Alsin till Tillförordnad ordförande fram till årsmötet 2021.

Läs mer

24 juni 2020

Information om vad pandemin inneburit för prostatacancervården

Ola Bratt och Ingela Franck Lissbrant på SU informerar och samtalar med representanter för prostatacancerföreningarna ProLiv Väst, CaPriN och Skaraborg. Mötet ägde rum per telefon den 12 juni 2020.

Klicka här för att lyssna till ljudupptagning från mötet

Läs mer

8 maj 2020

Inställda möten

På grund av coronakrisen är alla medlemsmöten i ProLiv Väst inställda tills vidare. Detta gäller Snackcaféer, Samtalsmöten, Anhöriggruppens möten och Kvartalsmöten.

Läs mer


Alla nyheter