Ordförandeskifte

På årsmötet i mars 2020 valdes som vi tidigare informerat om Isaac Haséen till ny ordförande i ProLiv Väst. Tyvärr hann Isaac knappt börja sitt arbete i föreningen innan han valde att av privata skäl avsluta sitt ordförandeskap. På ett extra konstituerande styrelsemöte den 23 juni valdes därför vår vice ordförande Lennart Alsin till Tillförordnad ordförande fram till årsmötet 2021.


Senast uppdaterad 28 juni 2020


Fler nyheter

25 februari 2021

Medlemsavgiften 2021 betalas senast 15/3

Datum för betalning av medlemsavgiften är senarelagt till den 15/3.
Detta på grund av att fakturan för medlemsavgiften kommer senare än vanligt i år. Men den är på väg med posten, och borde komma någon av de närmaste dagarna.

Läs mer

5 februari 2021

INCA patientöversikt (IPÖ)

Hur fungerar den? Vad har jag för nytta av den? Information från Prostatacancerförbundet januari 2021

Läs mer

24 november 2020

Risk för ännu längre väntetider för prostatacancerpatienter i Västra Götalandsregionen!

Coronapandemin har lett till minskad diagnostisk verksamhet vid klinikerna och att färre sökt vård. 

 

Läs mer


Alla nyheter