Mustaschkampen 2020 har startat!

Årets Mustaschkamp redovisar ett viktigt genombrott!

År 2020 införs äntligen organiserad prostatacancertestning i flera regioner.

I år arrangerar Prostatacancerförbundet Mustaschkampen för sjätte gången och i år håller en av våra viktigaste frågor på att genomföras.

 

För bröstcancer finns ett nationellt screeningprogram där kvinnor i åldrarna 40 till 74 år erbjuds mammografi. Detta har bidragit till att många upptäckts tidigt och fler liv kunnat räddas. För prostatacancer finns ännu inte något nationellt program. Orsaken är att metoderna att upptäcka allvarlig prostatacancer hittills varit för osäkra. Men utvecklingen går fort framåt och nya metoder har utvecklats för att bedöma hur allvarlig cancern är och om behandling är nödvändig. För att driva på utvecklingen uppmanade Socialstyrelsen regionerna för snart två år sedan att inleda försöksverksamheter, som nu kallas organiserad prostatacancertestning och år 2020 har flera regioner äntligen kommit igång med testning och andra är nära att komma igång.

Region Värmland inledde för några år sedan med att informera männen och uppmana till testning. Region Blekinge startade våren 2020. Regionerna Västra Götaland och Skåne inledde pilotprojekt i september. Sjukvårdsregion Region Sydost har beslutat att genomföra organiserad testning från 2021. I Stockholm och Sjukvårdsregion Nord finns långt gångna planer men ännu inga politiska beslut. Det är synd och skam att inte politikerna i Stockholm kan ta de viktiga beslut som behövs. Mustaschkampen fortsätter verka för att alla regioner ska införa testning.

Den främsta anledningen till att prostatacancertestningen kommer igång nu är att det utvecklats nya metoder att upptäcka prostatacancer, bland annat genom att magnetkamera införts för att minska överbehandlingen.

I coronatider måste välgörenhetskampanjer hitta nya strategier

Mustaschkampen blir digital, 30 filmer med namnstarka profiler och en broschyr där tio läkare stärker kampanjens budskap.

Tidigare år har de 27 prostatacancerföreningarna genomfört över 300 aktiviteter i form av insamlingar, debatter, konferenser, deltagande i mässor, aktiviteter på gator och torg och i olika idrottstävlingar. Detta corona-år är de flesta av dessa aktiviteter inställda. Många välgörenhetskampanjer går sämre i år men Mustaschkampen siktar på minst samma resultat som förra året.

Vårt framgångsrecept är att ta fram starkare och tydligare budskap samt att få fram nya budskapsbärare som politiker, medier och svenska folket vill lyssna på. Tio av Sveriges främsta läkare inom prostatacancerområdet är med i kampanjen och 30 filmer med kända idrottsmän, artister och andra viktiga personer kommer att stärka kampanjen. 

(Information från Prostatacancerförbundets pressmeddelande 28 oktober 2020)


Senast uppdaterad 25 november 2020


Fler nyheter

24 november 2020

Risk för ännu längre väntetider för prostatacancerpatienter i Västra Götalandsregionen!

Coronapandemin har lett till minskad diagnostisk verksamhet vid klinikerna och att färre sökt vård. 

 

Läs mer

7 september 2020

ProLiv Västs enkät angående Coronapandemin

ProLiv Väst fick i juli av Prostatacancerförbundet förfrågan om vi ville medverka i en enkät angående hur prostatacancervården drabbats av Coronaepidemin.

Styrelsen för ProLiv Väst bedömde att det skulle vara värdefullt att medverka i detta. Vi skickade i slutet av juli enkäten till alla huvudmedlemmar (medlemmar med diagnos) som har e-postadress, drygt 500 personer. Vi fick svar av 43 %.

 

Läs mer

28 juni 2020

Ordförandeskifte

På årsmötet i mars 2020 valdes som vi tidigare informerat om Isaac Haséen till ny ordförande i ProLiv Väst. Tyvärr hann Isaac knappt börja sitt arbete i föreningen innan han valde att av privata skäl avsluta sitt ordförandeskap. På ett extra konstituerande styrelsemöte den 23 juni valdes därför vår vice ordförande Lennart Alsin till Tillförordnad ordförande fram till årsmötet 2021.

Läs mer


Alla nyheter