Medlemsbrev november

Vill du följa med på en spännande resa?

Brev

Onkologen Ingela Franck Lissbrant säger att vi står inför ett paradigmskifte när det gäller behandling av prostatacancer. Nya forskningsresultat innebär att våra barnbarn kanske slipper att lida av prostatacancer. Forskningen säger också att rehabilitering av patienter är viktig för ett snabbt tillfrisknande och en bättre livskvalitet. Fysisk aktivitet före, under och efter behandling och stöd för psykiskt välmående är några exempel. Tyvärr erbjuder vården idag mycket lite av denna vara!Det är här som ProLiv Väst har sin viktigaste uppgift. Vi skall hjälpa våra medlemmar att känna en trygghet i sjukdomsförloppet och finna en väg till en bra livskvalitet! Men det händer inte av sig självt! Styrelsen med projektledare driver därför många spännande projekt som kontakttelefonen, snackcaféer, patientskola och nu senast fysisk träning på samma sätt som hockeyspelarna.Vi behöver därför bli fler medlemmar som vill engagera sig i våra aktiviteter, det händer som sagt inte av sig självt! Är du nyfiken och vill lära dig mer och hjälpa till på olika sätt i vår verksamhet? Det finns uppgifter för alla, du får utbildning kring vår sjukdom och får vänner för livet! Följ med på vår spännande resa, ring vår ordförande Kjeld Pedersen, 0707 26 20 28, så får du veta mer! Vi planerar nu verksamheten för år 2024 så vi vill gärna att du hör av dig så snart som möjligt och helst före november månads utgång.

Senast uppdaterad 24 november 2023

Fler nyheter


Alla nyheter