Medlemsbrev 3 2021

Sista medlemsbrevet innan sommaren. Vi hoppas den blir lika fin som när detta skrivs. Efter sommaren startar vi upp med mer normal verksamhet då vaccinering förhoppningsvis är klart. I augusti kommer nästa medlemsbrev och då hoppas vi kunna återkomma om datum för medlemsträffar mm. Först en liten rapport från det senaste inom cancersjukvården.

I Västra Götalandsregionen finns en regional vårdprocessgrupp under ledning av Johan Stranne och Jon Kindblom, specialistläkare inom urologi respektive onkologi på Sahlgrenska. Den kanske viktigaste arbetsuppgiften är att omsätta Nationella vårdprogrammet (NVP) för prostatacancer till Regionala medicinska riktlinjer inklusive tillhörande konsekvensbeskrivning. Kort sagt: Hur skall regionen anpassa vården till NVP och vad kostar det.

Vårdprocessmötet innehåller alltid en presentation av rådande lägesbild och det är väldigt tydligt våren 2021 att pandemin har påverkat PC-vården, på några ställen mer än andra.  Det råder brist på resurser inom olika kompetenser och kanske mest påtagligt avseende kontaktsjuksköterskor. Det finns även stor snedbelastning för vissa enheter mellan uppdraget och tillgängliga resurser. Några ljusglimtar är tillgången till kuratorer och sexologer, så låt oss glädjas åt det lilla.

Detta läge kommer att sammanställas i konsekvensbeskrivningen och presenteras för beslutande tjänstemän och politiker senare i höst. Vi som representerade oss patienter på detta möte upplever att vi sitter i samma båt som vårdprofessionen och att vi gemensamt måste påverka ansvariga beslutsfattare att ta rätt beslut för framtiden. Något som sannolikt bör vara ett av inslagen i årets mustaschkamp.

Vi måste absolut framhålla att alla deltagarna på mötet förmedlade en skön känsla av vi fixar det här, och vi skall göra det tillsammans.

En glädjande nyhet är att Tandvårds- och läkemedelsverket har godkänt två nya läkemedel Erleada (Apalutamid) och Nubeqa (Darolutamid) vilka båda innebär nya behandlingsalternativ för en del patienter med avancerad sjukdom. En korrekt medicinsk beskrivning på vanligt svenska kommer att publiceras på ProLiv Västs hemsida, förhoppningsvis relativt snart.

Parallellt sker en positiv utveckling för Prostatacancercentrum, PCC. Det som tidigare varit ett projekt är nu permanent verksamhet med Ingela Franck Lissbrant som Centrumföreståndare. För att bara nämna en detalj bland allt som är på gång, så kommer PCC till hösten att utveckla en digital patientskola där vi är medskapare. Vi är övertygade om att det kommer att innebära en bra möjlighet för alla nydiagnosticerade patienter att förstå sin sjukdom och aktivt ta del i besluten om sin egen vård. Sannolikt kommer det även att gälla för en hel del andra patienter i olika faser av sjukdomen. 

Till sist lite information från Uddevalla som gör en omstart på deras snackcafé i augusti. Snackcafé utomhus på Gustafsberg i Uddevalla, Sveriges äldsta badort. En guidad promenad med Gunnar Karlsson. Torsdag 19 augusti kl 14.00.

Ha en riktigt bra och skön sommar och njut av sommarvärmen, 

Styrelsen ProLiv Väst

Senast uppdaterad 08 juni 2021

Fler nyheter


Alla nyheter