Uppstart av Kraftens hus Göteborg

Under hösten 2021 hölls ett uppstartsmöte för att sprida modellen för Kraftens hus till Göteborg. 

uppstartsmote

Vid uppstartsmötet deltog patienter, närstående, företrädare för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Primärvården, Göteborgs Stad samt regionpolitiker. FOTO: Oriana Haselwanter

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har avsatt 1 miljon kronor som finansiering av uppstartsarbetet för 2022.

Modellen för ett Kraftens hus bygger på en integration av samhällets resurser och en samverkan mellan användare, offentligt och privat. Den har väckt intresse nationellt och nominerats till flera innovationsutmärkelser. Verksamheten som bedrivs vid ett Kraftens hus har sin grund i att de ska bidra till ett socialt-, emotionellt, fysiskt och praktiskt stöd för cancerberörda.

– Med samhällets gemensamma krafter vill vi nu skapa ett ännu bättre stöd för cancerberörda i Göteborgsområdet. Vår vision är att ingen ska behöva vara ensam med sin cancer, säger Carina Mannefred som är utvecklingsledare vid RCC Väst och verksamhetsansvarig vid Kraftens hus Sjuhärad.

Uppstartsmöte

Ett arbete har påbörjats för att undersöka de lokala förutsättningarna för ett Kraftens hus i Göteborg men också för att förankra projektet med centrala intressenter och samarbetsparter.

– Sedan vi startade upp Kraftens hus i Borås så har det alltid funnits med i våra tankar att detta även måste finnas på andra orter i Västra Götalandsregionen och nu kommer det äntligen att ske. Det har varit ett bra engagemang bland mötesdeltagarna och vi har fått många kloka synpunkter och idéer på hur vi tillsammans ska ta detta vidare, säger Pia Bredegård, ordförande i föreningen Kraftens hus Sjuhärad.

Läs mer om Kraftens hus

Senast uppdaterad 14 december 2021

Fler nyheter


Alla nyheter