Corona - Konsekvenser för prostatacancerpatienter

Prostatacancerförbundet har tagit fram en skrivelse som förklarar hur Coronaepidemin påverkar vården för prostatacancerpatienter. Klicka på "LÄS MER" för mer information!

Coronaepidemin, viruset Covid -19, tvingar fram stora förändringar i vården. Konsekvenserna för Pca-patienterna blir omfattande och sannolikt väldigt olika i landet beroende på smittspridning, lokala resurser mm. Vare sig det nationella vårdprogrammet eller det standardiserade vårdförloppet kommer att gälla fullt ut under epidemin.

Att minska smittspridningen har högst prioritet. Äldre, särskilt de med underliggande sjukdom, är de som drabbas hårdast och som löper störst risk att avlida av sjukdomen. Rekommendationen är därför att kontakter med omvärlden minimeras – både för egen skull och för andras genom att inte ytterligare öka trycket på vården.

  • Akut vård måste gå före planerad vård. För prostatacancer bör högrisk- och metastaserade patienter prioriteras men behandlas med de metoder som innebär minst smittrisk. För övriga är risken för smitta ett större hot än en uppskjuten utredning eller behandling.
  • Fysiska besök på sjukhus och vårdcentraler bör undvikas i högsta möjliga utsträckning. Samma gäller apoteken. Använd telefon för nödvändig kontakt  och nätapotek för läkemedel!
  • Provtagningar och undersökningar bör minimeras under epidemin. Det gäller även PSA.
  • Planerad kirurgi och strålbehandling kan komma att skjutas upp. Eftersom Pca vanligen är en långsam sjukdom så spelar detta inte stor roll för de allra flesta.
  • Hormonbehandling som påbörjats fortsätter även om strålning som skjuts upp
  • Pågående strålbehandling bör fullföljas
  • Hormonella behandlingar kan inledas och fortgå utan större störningar. Depåpreparat är att föredra.
  • Cellgiftsbehandlingar kräver sjukhusbesök med smittrisk och medför nedsatt immunförsvar och därmed kraftigt ökad mottaglighet för viruset.
  • All planerad uppföljning kan komma att störas. I de flesta fall är risken för smitta betydligt allvarligare än fördröjda fysiska kontroller.
  • Om du verkligen måste få kontakt med vården: Ring din kontaktsjuksköterska eller annan på kliniken, om mycket akut 112

Mejla gärna dina synpunkter och erfarenheter av detta!

Kjell Brissman, förbundsordförande                                       
Calle Waller, vårdpolitisk talesperson
calle.waller@partnershipforeurope.se


Senast uppdaterad 17 oktober 2020


Fler nyheter

8 maj 2021

Medlemsbrev 2 2021

ProLiv Väst jobbar på i Coronatiderna. I väntan på att komma igång som vanligt, där vi kan träffas fysiskt, fortsätter styrelsen och arbetsgrupper att finnas till för vården och de som drabbats av prostatacancer. Även du som medlem kan göra något. Har du en ide så hör av dig så hjälps vi åt att förverkliga den.

 Ingen skall vara ensam så hör av dig om du vill prata med någon.

Läs mer

28 mars 2021

Medlemsbrev 1 2021

GLAD PÅSK ÖNSKAR PROLIV VÄST!

Jobbiga tider med Covid virus, men vaccinet hägrar och alla kan snart mötas igen. Vi hoppas att komma i gång med vår vanliga verksamhet men fram till dess så blir det den digitala världen i kontakterna med medlemmarna.

Föreningen har som målsättning att skicka ordförandebrev ca en gång i månaden. Brevet går ut som mejl eller sms och som brev till de som inte har tillgång till digitala medel.

Läs mer

22 mars 2021

Avtackning Anders Hansson

Styrelsen för ProLiv Väst vill framföra ett varmt tack till Anders Hansson för gjorda insatser som kansliansvarig och som redaktör för föreningens tidning ProLivNytt.  

Läs mer


Alla nyheter