Cancer Care Plus

Styrelsemedlemmar i ProLiv Väst driver ett förändringsprojekt med målet att skapa ett förändringstryck så att alla cancerpatienter ordineras fysisk aktivitet. Projektet heter ”Cancer Care Plus”.

Cancercareplus1

Bengt-Olof testar så kallad balanshjulsträning i fyslabbet på Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm. Forskaren Henrik Petré, som hjälper mig på bilden, tränar bland annat hockeyspelarna i NHL

Min styrelsekollega Inge Nilsson och jag, Bengt-Olof Petersen, driver ett förändringsprojekt med målet att skapa ett förändringstryck så att alla cancerpatienter ordineras fysisk aktivitet. Vi har kallat projektet ”Cancer Care Plus”.

Det finns en stark vetenskaplig evidens för att ordinerad fysisk aktivitet både före, under och efter en cancerbehandling ger många fördelar för både patienten och vårdgivaren. Bland dessa kan nämnas mindre biverkningar, större förmåga att genomföra en cellgiftsbehandling som leder till bättre överlevnad och minskad ångest. Det Nationella Vårdprogrammet för Cancerrehabilitering beskriver precis detta men i verkligheten erbjuds de flesta patienter bara en broschyr i handen. Institutionella barriärer kan vara en orsak att vårdgivarna inte erbjuder det som är rationellt och som dessutom är föreskrivet i det Nationella Vårdprogrammet. 

Vår tanke är att skapa ett nationellt kompetenscenter i ett samarbete mellan forskare, patienter och samhället. Kompetenscentret, som bör knytas till ett universitet, skall vara en mötesplats för forskning och praktik kring rehabilitering av cancerpatienter med fokus på fysisk aktivitet i ett första skede. Ett mål är att få fysisk aktivitet att ses som en ordination på samma nivå som den medicinska. Det är ju människokroppens egen medicin som vi vill utnyttja!

Inge och jag försöker nu under hösten 2023 skaffa mer kunskap och synpunkter för att kunna lägga fram ett konkret förslag. Vi har också kontakt med vårt förbund, Prostatacancerförbundet, som ger oss stöd på olika sätt.

Bengt-Olof testar så kallad balanshjulsträning i fyslabbet på Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm. Forskaren Henrik Petré, som hjälper mig på bilden, tränar bland annat hockeyspelarna i NHL!

Om du har intresse för vårt projekt så kan du kontakta mig på
0730798212 eller petersen@pointhigh.se

Bengt-Olof Petersen

Senast uppdaterad 30 augusti 2023

Fler nyheter


Alla nyheter