Avtackning Anders Hansson

Styrelsen för ProLiv Väst vill framföra ett varmt tack till Anders Hansson för gjorda insatser som kansliansvarig och som redaktör för föreningens tidning ProLivNytt.  

2021-03-18              

Anders Hansson anställdes av ProLiv Västs styrelse 2014 som kansliansvarig och som redaktör för föreningens tidning ProLivNytt.

Anders har med stor initiativförmåga, kreativitet, journalistisk kompetens och massor av sprudlande energi tagit sig an och skapat allehanda uppskattade medlemsaktiviteter väl dokumenterade i ProLivNytt. Anders har varit en viktig del i arbetet med föreningens Kunskapspaket och har bland mycket annat också drivit särskilda teman såsom rehabilitering och sex- och samlevnad, inom föreningen och i samverkan med professionen. Vi kan konstatera att Anders under dessa år åstadkommit väldigt mycket till gagn för ProLiv Västs verksamhet och gjort ett stort avtryck i föreningens historia. Anders har på eget initiativ valt att avsluta sin anställning under hösten 2020.

Styrelsen för ProLiv Väst vill framföra ett varmt tack till Anders för gjorda insatser och önskar Anders med familj en lugn och trivsam tillvaro i framtiden, lite vid sidan av arbetet som anställd och i ProLiv Väst styrelse.

Lennart Alsin                                               Inge Nilsson

Ordförande för ProLiv Väst                        Fd ordförande

Senast uppdaterad 22 mars 2021

Fler nyheter


Alla nyheter