Länkar och litteratur

Weblänkar med information om prostatacancer

 

1177 Vårdguiden/Prostatacancer
1177.se är landstingens och regionernas gemensamma webbplats för allmänheten. Faktatexterna skrivs och faktagranskas av läkare, sjuksköterskor, kuratorer och andra experter inom vården.

RCC Väst, Regionalt Cancercentrum Väst
RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Cancerfonden/prostatacancer
Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Lars Göran Pärletuns hemsida

Ordlista 
111 ord som är bra att ha koll på

 

Några böcker om prostatacancer

Sex, samliv & prostatacancer, Carina Danemalm Jägervall och Ola Bratt, 2019. Kan beställas från ProLiv Västs kansli. (ISBN 978-91-519-1981-2)

Prostatacancer Råd, rön, möjligheter
Sten Nilsson och Lennart Levi
Radiumhemmet (Ny uppdaterad upplaga 2012)
(ISBN 978-91-633-9811-7)
 
Ditt PSA är för högt - mitt möte med prostatacancer
Lars Göran Pärletun
Vivamos
(ISBN 91-631-3887-5)

Prostatacancer - information för patienter och anhöriga
Per-Anders Abrahamsson
AstraZeneca
(ISBN 91-86327-64-X)

Leva nära cancer
Peter Strang
GOTHIA
(ISBN 91-7205-426-3)

Matfrisk -  hur vi kan äta mycket gott
och samtidigt minska risken för flera vanliga cancersjukdomar  Fredric Andersson, Lars Beckman och Lars Franzén. 

Boken beställs via Yvonne Dylicki, tfn 0660-29 99 51 eller via e-mail till yvonne.dylicki@agrenshuset.se.

Prostatacancer
Karolinska Institutets serie Forskare skriver
Karolinska Institutet
University Press

Prostata, En expertbok om prostatacancer, ett tungt ämne 
Sanofi-Aventis

Sten Nilsson och Lennart Levis bok kan beställas på följande länk
http://www.rahfo.se/Om-Cancer/Bocker-och-skrifter-om-cancer/Prostatacancer---rad-ron-mojligheter/

Per-Anders Abrahamssons bok kan beställas utan kostnad via Internet under adressen www.cancer.nu. Den som inte har tillgång till dator eller som inte har någon internetuppkoppling kan ta kontakt med ProLiv Väst, så kan föreningen göra en beställning.

Karolinska Institutets bok kan beställas på telefon 08-524 865 27. Den kostar 95 kronor plus porto 33 kronor (nov. 2006).

Den ofrivillige resenären - en bok om din cancerresa, Region Halland. Boken kan beställas eller läsas digitalt via länken www.cancerresan.se

Senast uppdaterad 09 april 2020