Årsmöte 2021

ProLiv Västs medlemmar hälsas välkomna till årsmötet den 20 mars kl. 11.00. Mötet kommer att genomföras som ett telefonmöte.

Information hur du ansluter till och deltar i telefonkonferensen finns i brevet som följde med årets faktura för medlemsavgiften.
Om du har några frågor om det ring till Kjeld Pedersen 0707 262028

Dokument som kommer att avhandlas under årsmötet:

  • Revisionsberättelse, resultat- och balansräkning och förslag till ny räkning för föreningens ekonomiska resultat
  • Verksamhetsberättelse
  • Verksamhetsplan för 2021
  • Budget för 2021

Dokumenten kommer allt eftersom de blir klara att finnas tillgängliga under Om oss/Medlemsmöten dokumentation.


Senast uppdaterad 05 mars 2021


Fler aktiviteter


Alla aktiviteter