Verksamhetsplan 2020

 

Aktiviteterna för verksamhetsåret 2020 är ännu inte fastställda på grund av coronapandemin.

 

Månad

Datum 

Aktivitet

 Januari

 30

Studiebesök på onkologen, Västerås sjukhus

 Februari

 

 

 Mars

26

Årsmöte, inställt tills vidare p g a coronapandemin

 April

 

 

 Maj

 

 

 Juni

 

 

 Juli

 

 

 Augusti

 

 

 September

 

 

 Oktober

 

 

 November

 

 

 December

 

 

 

Övrig verksamhet

Samtalsgrupper och anhöriggrupper

 

Med reservation för eventuella ändringar.

Senast uppdaterad 20 juli 2020