Strålbehandling, så går det till

 

Torsdagen den 30 januari fick 12 medlemmar från Arosgubben en unik möjlighet att göra ett studiebesök på onkologikliniken, Västerås sjukhus. Under ett par timmar fick vi veta hur en strålbehandling vid prostatacancer går till samt göra en kort rundvandring i lokalerna. Inne i behandlingsrummet hälsade vi på Tryggve Aldorson (docka) som låg på behandlingsbordet i väntan på behandling. Därefter kunde vi via skärmarna i sköterskornas intilliggande rum följa hur den gick till.

20200130 Onkologen 34

Entrén till onkologkliniken, ingång 34

Den teoretiska delen av besöket omfattade både en allmän information om strålbehandling och en mer detaljerad beskrivning av hur det omfattande planeringsarbetet går till innan behandlingen kan påbörjas. Vi hade också möjlighet att ställa frågor.

Presentationen om strålbehandling som användes under besöket hittar ni här (PDF): Onkologikliniken_Arosgubben_20200130

Kommentarer

(med sidhänvisning till presentationen)

-  Allmänt om strålbehandling, sid 3
 • I Västerås utförs bara extern strålbehandling.
 • På kliniken finns två likadana strålningsutrustningar.
 • I de fall brachyterapi (invändig strålning) föreskrivs, utförs det i Örebro.
-  Flöde genom strålbehandlingen, sid 4
 • Varje behandlingsplan är unik och anpassas efter den enskilde individens diagnos, sjukdomsbild och behov.
 • Remiss till urolog för insättning av guldmarkörer: dessa markörer sätts in i prostatan med en lång nål och är till hjälp vid positioneringen. I de fall då prostatan är bortopererad, används skelettet i bäckenområdet som markör.
 • Planeringsprocessen tar normalt sett ca 10 dagar från remiss till att själva behandlingen kan starta. Patienten deltar inte i denna planering.
 • Om guldmarkörer satts in i prostatan måste svullnaden gå ner innan behandling kan påbörjas. Detta tar cirka 2 veckor.
-  Start av strålbehandling
 • En strålbehandling för en prostatacancerpatient brukar i regel omfatta mellan 35 och 39 strålningstillfällen, men annat antal förekommer.
 • För bästa effekt är det viktigt att behandlingen genomförs varje vardag under de 7–8 veckor den pågår.
 • Besöken på onkologen för de dagliga strålbehandlingarna sker i form av drop-in, då patienten kommer dit, anmäler sig och väntar på sin tur. I speciella fall går det att istället få en mer fast tid.
 • Under varje behandlingstillfälle måste patienten klara av att vara ensam i behandlingsrummet och ligga stilla på bordet. Där finns kameror, mikrofoner och högtalare så att personalen hela tiden ser vad som händer i rummet, kan kommunicera med patienten och även spela musik om så önskas.
-  Bildtagning före strålbehandling, sid 5
 • Ett behandlingstillfälle tar cirka 15 minuter och inleds med noggranna förberedelser efter att patienten lagt sig på behandlingsbordet.
 • Det är viktigt att ligga precis rätt så att strålningen i största möjliga mån träffar det område på kroppen som ordinerats strålning. Därför tas en röntgenbild som jämförs med tidigare tagen referensbild för att verifiera den exakta positionen.
-  Behandlingsteknik, sid 6-7
 • Ett varv runt kroppen (360 grader) tar en minut och varje behandling omfattar i regel två varv.
-  Biverkningar, sid 8
 • Med strålbehandling vinner man livet, men man får biverkningar av strålningen. Det är oundvikligt, men man försöker minimera dem så mycket det går. Därav den detaljerade planeringen.
 • Alla biverkningar är förväntade men det är individuellt i vilken omfattning patienterna påverkas av dem.

*****

Ett varmt tack

vill vi rikta till specialistsjuksköterskorna Anne-Sofie, Elisabeth och Annika samt sjukhusfysikern Sara för att vi fick komma på besök och för att ni tog er tid att ge oss ett mycket intressant, väl organiserat och informativt besök.

 


Senast uppdaterad 20 juli 2020