Öppet möte om nytt nationellt vårdprogram

 

Tisdagen den 2 december inbjöd Arosgubben och Prostatacancerförbundet (PCF) till ett öppet möte med stöd från Amgen angående det nya nationella vårdprogrammet.

PCFs ordförande Alf Carlsson hälsade ca 170 personer välkomna till kvällens möte. Han påpekade därvid att ca 9.000 män drabbas av prostatacancer varje år. Han överlämnade därefter ordet till kvällens första föreläsare överläkare Ove Andrén universitetssjukhuset i Örebro. Han konstaterade bland annat att prostatacancern förekommer mest i Europa, Nordamerika och Australien, medan den förekommer i mycket mindre utsträckning i Asien. Man har konstaterat att hos män i 80-årsåldern har ca 60 % cancer, medan hos män i 50-årsåldern har ca 20 % cancer. Publiken var väldigt engagerad och avbröt hela tiden med frågor.

Efter en 10 minuters bensträckare informerade överläkare Siras Al-Ubaid om verksamheten på urologkliniken. Han konstaterade därvid att Västmanland har sju specialistläkare, tre ST-läkare och två kontaktsköterskor. Västmanland får 300 nya cancerfall varje år.

Efter honom övertog vice ordföranden i PCF Calle Waller ordet. Han konstaterade därvid att vid en opinionsundersökning i somras visade det sig att prostatacancern är den minst kända cancerformen, trots att det är både den vanligaste och dödligaste cancern. Vidare konstaterade han att de är väldigt få patienter, som får chansen att prova de nya mediciner, som kommer fram, eftersom de i regel är väldigt dyra. I regel tar det i genomsnitt 170 dagar från remiss tills behandlingen börjar, vilket givetvis minskar chansen till en lyckad behandling.

Förbundet har i ett remissvar krävt att screening skall införas på alla män över 45 år. Förbundet arbetar mycket aktivt med att informera politiker och allmänhet om att prostatacancern finns och är en mycket vanlig cancer hos alla män. Han avslutade med att vädja om att hjälpa till att sprida kunskapen om prostatacancer och att våga prata om den.

Håkan Sandberg


Senast uppdaterad 11 juli 2020