Årsmöte med Västeråsbilder

 

Torsdagen den 8 mars hade Prostataföreningen Arosgubben sitt årsmöte i Ansgarskyrkan. Ordförande Ture Viklund hälsade välkommen och började med en tyst minut för våra medlemmar, som avlidit under året, varefter förhandlingarna under Sven Olssons ledning genomfördes.

Ture Viklund omvaldes som ordförande och några nya styrelsemedlemmar invaldes. Ur verksamhetsberättelsen noterades bland annat att eftersom föreningen fyller 10 år under 2013, kommer medlemmarna att inbjudas till en jubileumsresa under försommaren.

Blommor och presenter utdelades till mötets ordförande och de avgående styrelsemedlemmarna.

Därefter berättade historiker Rebecka Svensson om Västerås och dess byggnadshistoria. Hon visade många bilder som speglade Västerås utveckling från att ha varit en liten stad på 1800-talet till dagens moderna handels- och teknikstad.

Efter det intressanta anförandet serverades kaffe med bulle och smörgås.

Bo Nilsson


Senast uppdaterad 11 juli 2020