Öppet möte om robotkirurgiteknik

 

Arosgubben hade den 8 maj på kvällen inbjudit till öppet möte i Ansgarskyrkans samlingslokal.

Överläkare Stefan Carlsson Karolinska Institutet, K.I. Solna, Urologkliniken föreläste om robotkirurgi vid behandling av prostatacancer efter att först pratat allmänt om prostatacancer.

Ett drygt fyrtiotal åhörare hade infunnit sig, bl. a. två representanter från patientföreningen T-Pro i Örebro.

Den första Robotstyrda operationen i Sverige utfördes av K.I. år 2002 då deras Robot da Vinci var installerad. I dag opererar man med tre robotar. K.I. intar en ledande position i Europa inom detta område.

Robotkirurgi är en vidareutveckling av "titthålskirurgin". Fyra till sex hål i bukväggen krävs för införande av kamera och griparmar. Man opererar under förstoring och operatören kan med stor precision genomföra operationen. För att slippa blödningar vid operationen har man ett litet övertryck i bukhålan. Det ges större möjlighet klara känsliga nervbanor för erektion och tätningsmuskeln vid sfinktern. Komplikationer blir färre.

K.I. utför i dag endast robotstyrda prostatacanceroperationer. Normalt kan patienten gå hem dagen efter operation. Återhämtning efter operation med robotkirurgi är 11 dagar, med normal rektaloperation = 49 dagar.

I USA avrådes för allmän screening eftersom man tvingats göra en del "onödiga operationer" och i Sverige diskuteras nu vilken inriktning vi skall ha.

När det gäller kosten förefaller det som att den asiatiska kosthållningen med vit fisk och frukt, grönsaker verkar hämmande på uppkomsten av prostatacancer. Kosten i Europa, USA med t ex hamburgare leder helt klart till högre frekvens av prostatacancer men det finns ännu ej klara bevis på vilka substanser som styr detta förhållande.

För ytterligare information om robotkirurgi hänvisas till Karolinska Institutets egna hemsidor t.ex. "information om prostatacancer".

Bo Nilsson och Ragnar Sund


Senast uppdaterad 11 juli 2020