Öppet möte på Eriksborg

 

Ett öppet möte hölls den 27 april på Eriksborg.


Förste talare på mötet var Ulrika Wetter, som berättade engagerat om sitt arbete som kurator och socionom. Om hur hon hjälper drabbade med olika psykosociala problem vid i första hand inskrivna på kirurgikliniken, genom samtal i kombination med lämpliga stödåtgärder, så att denne kan bearbeta krisen. Hon söker finna de rätta metoderna, så att individen kan finna sig själv och så småningom hitta tillbaka till ett bra liv. Träffarna med patienterna blir individanpassade med upp till ca 15 möten. Kuratorer finns även tillgängliga för patientens eventuella familjemedlemmar, så att de kan delta i stödsamtal mm. I övrigt kan arbetet bestå av att hjälpa till med olika praktiska frågor runt den drabbade.

Efter kaffet berättade vår förste ordförande Sven Torstensson, om hur han drabbats av cancer samt hur det var att leva med sjukdomen, vilken behandlingsmetod han valt samt hur livet blev efter behandlingen.

Han berättade också om Arosgubben. Hur det var att starta föreningen samt om utvecklingen fram till idag. Hur upplägget startade med föreläsningar, resor för medlemmarna samt olika andra arrangemang som t ex start av samtalsgrupper, där han varit och fortfarande är mycket engagerad.


Senast uppdaterad 11 juli 2020