Årsmöte på Eriksborg

 

Årsmötet hölls den 9 mars 2011 på Eriksborg med ett 40 medlemmar närvarande. Mötet inleddes av ordförande Ture Viklund som hälsade välkommen och anbefallde en tyst minut för de som avlidit under året. Därefter fortsatte det under ledning av Ragnar Sund.

20110309 Arsmote

Sven-Olof Holm, Ture Viklund och Håkan Kvarnefalk.

Först gjordes en presentation av 2010-års verksamhetsberättelse och balansräkning med kommentarer som godkändes. Därefter följde budgetförslaget och verksamhetsplan för 2011, som också godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och överskottet 4.415,67 överförs till nästa års budget, som balanserar på 163.000:-. Årsavgiften för 2012 blir lika som för tidigare år (150:- resp 50:-).

Efter detta skedde valen. Till ordförande på ett år omvaldes Ragnar Sund och som styrelseledamot på två år blev Åke Allmyr (nyval) och Kurt Sundin (omval) valda på två år.

Styrelsesuppleanter valda på ett år blev: Åke Sjöblom, Claes-Henry Falck och Sune Thorell (omval på samtliga). Revisorer blev Stig Larsson (omval) och Håkan Kvarnefalk (nyval), suppleant: Kjell Johansson (omval). Ny valberedning: Ture Viklund, sammankallande, Sven-Olof Holm samt Arne Eriksson.

I det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes till vice ordförande Helge Lillkull (nyval 1 år) och till kassör respektive sekreterare, Lars-Erik Jansson och Bo Nilsson.

Några stora frågor i övrigt kom inte upp. Mötet avslutades med gåvor och tack till de avgående styrelseledamöterna Ture Viklund, som avsagt sig omval, liksom Sven-Olof Holm och Håkan Kvarnefalk, samt blommor till dagens ordförande och sekreterare från Ture Viklund.

Efter mötet fick medlemmarna njuta av en nostalgisk musikunderhållning av Örongodis med Bertil och Sixten. Därefter bjöds samtliga på kaffe och smörgås. Några Blå band och reflexer såldes.

Bo Nilsson

 


Senast uppdaterad 11 juli 2020