Träpatronerna skänker fem TV apparater

Träpatronerna har fått en förfrågan från onkologkliniken om att skänka TV apparater till dem

För ett tag sedan fick Träpatronerna en förfrågan från onkologkliniken om vi kunde hjälpa dem med nya TV-apparater. I samband med digitaliseringen av TV-nätet blir deras apparater snart obrukbara. Som vi alla känner till så har Regionen dålig ekonomi och det är då självklart att Träpatronerna stöttar inneliggande patienter. Vi har därför beslutat att skänka fem TV-apparater till onkologkliniken så att man fortfarande ska kunna se på TV där. Onsdagen den 15 april skedde det högtidliga överlämnandet.

På bilden syns syns verksamhetschefen Roger Forsman på strålavdeln och Anja Moss, avdelningschef på onkologi vårdavdelning. Från Träpatronerna deltog Bo Näslund, Lennart Lundsten och Sune Nordström. Bakom kameran vår ordförande Sture.

Senast uppdaterad 12 oktober 2020

Fler nyheter


Alla nyheter