Debatt om vårdkrisen

Inbjudan till debatt omvårdkrisen!

Patientföreningarna i Västernorrland är djupt oroade
över hur sjukvården i Region Västernorrland bedrivs.
Vi har bjudit in samtliga politiska partiers representanter som är verksamma inom regionens sjukvård till en
informationsträff.
Datum och tid:
Onsdag 1 juni, 2022 kl 18.00 - 21.00
Plats: EnglaPorten,
Södra Järnvägsgatan 25, Sundsvall


Områden som kommer att tas upp är:
• Hur ska politikerna säkra fler vårdplatser?
• Hur ska politikerna förbättra arbetsmiljön i vården?
• Hur ska politikerna korta ner de långa vårdköerna utan
att köra slut på personalen?
• Vad ska politikerna göra för att komma ur beroendet
av stafettpersonal


Patientföreningarna som inbjuder alla att komma är:
ILCO Tarm-uro stomiförening i Västernorrland
Träpatronerna
Olivia Bröstcancerföreningen
Hjärt- och Lungföreningen
Reumatikerföreningen
Mag- och Tarmföreningen
RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa)
Synskadades Riksförbund Västernorrland
Medelpads Diabetesförening

Fler nyheter


Alla nyheter