Corona och prostatacancer

PSA testning och Corona

Under den pågående coronaepidemin prioriteras utredning och behandling som har en tydlig nytta för patienten. Risken för smittspridning i samband med vårdkontakter vägs in i denna bedömning. När det gäller lätt PSA-förhöjning (PSA-värde mellan 3 och 10) så är risken för smittspridning högre än den eventuella nyttan med att upptäcka en prostatacancer i tidigt skede. Utredning av lätt PSA-förhöjning kommer därför att skjutas upp tills coronaepidemin är under kontroll (minst 6 månader). Vid misstanke om prostatacancer som kräver snabbare behandling sker utredningen utan tidsfördröjning men med minimalt antal besök i vården.


Senast uppdaterad 26 augusti 2020


Fler nyheter

16 april 2020

Träpatronerna skänker fem TV apparater

Träpatronerna har fått en förfrågan från onkologkliniken om att skänka TV apparater till dem

Läs mer

11 maj 2019

Utdrag från Dagens Nyheter 9 maj

Artikel 3 i DN:s serie om prostatacancer

Läs mer

11 maj 2019

Utdrag från Dagens Nyheter den 10 maj

Artikel fyra i DN:s serie om prostatacancer

Läs mer


Alla nyheter