NYHETSBREV, 6 april. 2022

1393

NYHETSBREV, 6 april 2022

Klicka här för att få det i pdf-format. Läs och utskrift.

Information av allmän karaktär

Kontakt med Regionen

I nyhetsbrevet vi skickade ut i slutet av januari berättade
vi om vår skrivelse till Region Uppsala om den felaktiga
information sjukhusstyrelsen fått angående köerna i
prostatacancervården i länet. Något svar har vi inte fått
på denna skrivelse. Inför sjukhusstyrelsens möte i mars
skickade vi därför en likartad skrivelse till alla ledamöter
och ersättare i sjukhusstyrelsen utan reaktion från någon
styrelsemedlem. Av detta kan vi dra slutsatsen – intresset
för prostatacancer är om inte obefintligt så synnerligen
begränsat.
I det nyhetsbrev som gick ut i december fanns information
om ett brev vi skickat till Regionen och ledamöterna i
regionfullmäktige med följande frågor:
1. Varför fokuserar aldrig politiker – regionalt eller
centralt och oavsett politisk färg - på mäns hälsa?
2. Varför är ni politiker i Region Uppsala helt
ointresserade av att rätta till den så kallade vilda
PSA-testningen och i stället införa OPT
(Organiserad Psa-Testning)?
3. Varför har vi i Region Uppsala fortfarande en av
landets längsta köer i prostatacancervården?
4. Vart har de ca 62 miljoner Region Uppsala fått av
staten för att korta cancerköerna tagit vägen?
Vi hade förväntat oss ett svar på något sätt, men icke! Vi
har därför i början av april begärt ut information från
regionens diarium för att få veta hos vilken/vilka brevet
ligger och dammar.

OPT Organiserad Prostatacancer Testning

Vi informerade i förra nyhetsbrevet om vår förhoppning att
alla regioner i ”sjukvårdsregionen” skulle komma igång
med organiserad prostatacancertestning på försök
”redan” under 2022. Icke så! Kanske 2023, sägs det nu.

Uppdrag granskning och de lokala SVT-station-
erna

De sista dagarna i mars uppmärksammades bristerna i
prostatacancervården i både Uppdrag granskning på SvT
och på många lokala SvT-stationer. Prostatacancerförbundets
vårdpolitiske talesperson Calle Waller
intervjuades i Uppdrag granskning och en av vår
förenings talespersoner, Bernt Åslund, intervjuades i SvT
Uppsala. Du kan se avsnitten via följande länkar:

https://www.svtplay.se/video/34766407/uppdraggranskning/
uppdrag-granskning-sasong-23-sjukvardensforlorare?
info=visa

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/prostacancerfor
ningen-vantetiderna-ar-diskriminerande

Möte med Urologledningen
den 29 mars

Representanter för prostatacancerföreningens styrelse
träffar ett par gånger per år ledningen för Urologen på
Akademiska sjukhuset. Det var dags igen den 29 mars.
Frågor som stod på agendan:
- SvT:s granskning av prostatacancervården
- Köerna
- OPT – organiserad prostatacancertestning
- Prostatacancerföreningen har erbjudit sig att
delfinansiera en utredning om varför köerna är så
långa med upp till 150.000 kr. Varför finns inget
intresse?
- Vad händer när kontaktsjuksköterskan Amanda går
på föräldraledigheten. Samma telefonnummer
(018-611 35 92), andra sjuksköterskor svarar.
- När en kontaktsjuksköterska ringer upp och
diskuterar PSA-besked så skickas en faktura på
260 kronor.
- Föreningens planer på att få till ett möte med
sjukhusdirektör och chefsläkare.

Årsmötet den 30 mars

Årsmötet inleddes med ett synnerligen intressant
anförande av Sara Mangsbo. Hon höll ett pedagogiskt väl
framfört föredrag om sin forskning som går ut på att ta
fram vacciner mot cancer.
Följande funktionärer valdes vid det efterföljande årsmötet:
- Dick Söderholm, ordförande, omval till 2023
- Björn Hammarberg, ledamot, omval till 2024
- Lars Gejke, ledamot, omval till 2024
- Arne Olsson, ledamot, nyval till 2024
- Ingvar Carlsson, nyval till 2024
- Hans Karlsson, suppleant, omval till 2023
- Jörgen Nylén, suppleant, nyval till 2023
- Silvia Johansson, suppleant, nyval till 2023
Kvarstår i styrelsen efter val på två år vid årsmötet 2021:
- Kenneth Mattsson
- Leif Ståhl
- Rune Westerlund
Revisorer:
- Carl-Erik Larsson, sammankallande
- Anders Gantemar
- Bengt Didner, ersättare
Valberedning:
- Sverker Renlund, sammankallande
- Jon-Erik Rehn

Detta händer längre fram i vår.

Snackcafé
Tors den 28 april
kl 18

På våra uppskattade samtalsträffar kan du prata av dig
och hämta stöd i en lugn, behaglig miljö. Kanske undrar
du över diagnos, behandlingsmetoder, konsekvenser,
relationer och livet framöver. Prostatacancer leder ofta till
osäkerhet, oro och stress. Därför är det bra att kunna tala
med andra som är i, eller har varit i, samma situation.
Du – gärna med partner, vän eller annan närstående – får
träffa några från föreningens styrelse och ett antal
medlemmar. Tillsammans utbyter vi erfarenheter och tar
en fika under avslappnande former. Kaffe/te och smörgås
bjuder vi på!
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12
i Uppsala.

Aktiv monitorering vid
prostatacancer
Tors den 5 maj
kl 18.30
(OBS! tiden)

På årsmötet 2018 berättade professor Anna Bill-
Axelson om sitt nya forskningsprojekt under titeln ”Om
man avvaktar med behandling av prostatacancer, vad
händer då? Annas fortsatta forskning finansieras via ett
större bidrag i år från Prostatacancerfonden. I den nya
studien undersöks om aktiv monitorering kan förbättras
med en metod som bygger på standardiserade triggers
för när behandling skall påbörjas. Välkommen på ett
garanterat intressant föredrag.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12
i Uppsala.

Bilens dag i Enköping
Lör den 7 maj
Tillsammans med prostatacancerföreningen i
Västmanland (Arosgubben) deltar vi i Lions arrangemang
”Bilens dag” på torget i Enköping lördagen den 7 maj.
Välkommen till vårt informationstält.
Trivselkväll på Sommarro
Enköping
Onsdagen den 18 maj
Vi träffas på Sommarro i Enköping. Vi snackar och trivs.
Föreningen bjuder på förtäringen – hamburgare med
dryck och kaffe.

Trivselkväll på Sommarro
Enköping
Ons den 18 maj
kl 18

Vi träffas på Sommarro i Enköping. Vi snackar och trivs.
Föreningen bjuder på förtäringen – hamburgare med
dryck och kaffe.

Golftävlingen
Mustaschbollen
Lörd den 21 maj

I år står prostatacancerföreningen som ensam arrangör
av golftävlingen som vi genomför lördagen den 21 maj.
Tävlingen äger rum på Edenhofs golfbana. Hela överskottet
från tävlingen går till forsknings- och vårdprojekt
inom prostatacancerområdet.
Prisbordet är fullt, men har du kontakt med någon som är
villig att gå in som partner/sponsor, kontakta Lars Gejke.
Kostnad 3000 kronor.
Anmälan senast söndagen den 15 maj på MIN GOLF
eller till Lars Gejke via:
- E-post: lars.gejke@shbygg.se 
- tel. 070-656 41 56.

Mer information.

Förutom nyhetsbrev föreningen sänder till dig finner du mer information här på föreningens hemsida.

Något om höstens program.

Planering för höstens program pågår. Hittills är följande aktiviteter bestämda:
 Grillkväll på Ekolnsnäs i Uppsala, onsdagen den 7 september.
 Snackcafé i Uppsala, torsdagen den 15 september.
 Föreningens traditionella resa till Åland, måndagen den 26 september

Alla våra möten arrangeras i samarbete med

Ansvarig för detta nyhetsbrev: Dick Söderholm

E-post: pcfuppsala@gmail.com 
Tel. 070 578 65 10

Senast uppdaterad 13 april 2022

Fler nyheter


Alla nyheter