Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplan för föreningen 2022

1. Styrelsemöten
Styrelsen skall genomföra minst fyra styrelsemöten under året.
Styrelsemöten skall protokollföras samt justeras.

2. Medlemsinformation
Föreningen skall om möjligt genomföra minst ett informationsmöte
under året, speciell åtanke bör ägnas Ö Sörmland.
I såväl Eskilstuna som Nyköping/Oxelösund bör regelbundna
”snack-caféer” startas utan givna teman.
Information bör gå ut till samtliga medlemmar om pågående och
kommande aktiviteter minst fyra gånger per år.
Översyn bör göras över e-postadresser så att dessa är aktuella.
Likaså bör samtliga medlemmars mobilnummer noteras.

3. Information till organisationer m fl
Styrelsen och informatörerna skall ta alla chanser att ge information
om prostatacancer och vår förening. För detta ska fler föreningar
kontaktas personligt eller genom brev. Målgrupper för detta är
sådana organisationer som har många manliga medlemmar som är
+50 år. Fler bör utbildas som stödpersoner och även de med blås-
och peniscancer.
Därutöver bör likartade organisationer kontaktas för effektivare
arbete gentemot t ex regionen. Hit hör t ex Bröstcancerföreningen
där synergieffekter kan uppnås.


4. Rekrytering av medlemmar
En bra rekrytering är också att erbjuda även ickemedlemmar att
delta i de informationsmöten som föreningen genomför. Vid sådant
möte ska därför informationsmateriel om föreningen finnas
tillgänglig, samt att muntlig information ska ges under mötet.
Under året ska vi försöka vara aktiva och finnas där många äldre
rör sig. Vi har inte själva resurser att skapa ”arenor”. Så bör t ex
pensionärsorganisationer bearbetas.

5. Information om föreningen
Föreningen har informationsmateriel om prostatacancer samt om
vår förening. I del av detta material finns kontakt-/stödpersonernas
namn, genomgången behandling och telefonnummer angivna.
Under hösten 2022 kommer förbundet ut med uppdaterade
broschyrer.

6. Arbetsgrupper
Arbetsgrupper i Katrineholm och Nyköping saknas för närvarande.
Primärt bör en satsning göras på Nyköping/Oxelösund där underlag
finns för grupper.
En central del i det arbetet är att efterhöra intresset för olika lokala
arrangemang. Spontant borde studiebesök på respektive
urologklinik vara intressant.

7. OPT (Organiserad prostatacancertestning)
PCF centralt har under flera år drivit frågan om ”screening” för allmän prostatacancer.Inom
Region Sörmland har PCF tryckt på i frågan och kommer att ingå i arbetsgrupp eller referensgrupp. Uppenbart
intresse finns från regionens sida.

8. Näckrosbrödernas upptagningsområde
Vi ska under 2022 fortsätta vara en patientförening för hela
Sörmland och finnas till för våra medlemmar.


Håkan Johansson
Ordförande

    

 

 

Senast uppdaterad 15 juni 2022