Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan för föreningen 2020

      1.       Styrelsemöten

Styrelsen skall genomföra minst sex styrelsemöten under året. Styrelsemöten skall protokollföras samt justeras.

     2.       Informationsmöten

Föreningen skall genomföra minst fyra informationsmöten under året, varav ett ska ske vid årsmötet, ett i november samt minst två i länets södra delar.  

      3.   Information till organisationer m fl

Styrelsen och informatörerena skall ta alla chanser att ge information om prostatacancer och vår förening. För detta kan flera föreningar behöva kontaktas personligt eller genom brev. Målgrupper för detta är sådana organisationer som har många manliga medlemmar som är +50 år. Fler behöver utbildas som stödpersoner. Fler ska utbildas som stödpersoner och  även de med blås- och peniscancer.

      4.       Rekrytering av medlemmar

En bra rekrytering är också att erbjuda även ickemedlemmar att delta i de informationsmöten och öppna hus som föreningen genomför. Vid sådant möte ska därför informationsmateriel finnas tillgänglig, samt att muntlig information ska ges under mötet.

Under november 2020 ska vi åter vara aktiva och finnas där många äldre rör sig, 

      5.       Information om föreningen

Föreningen har informationsmateriel om prostatacancer samt om vår förening. I del av detta material finns kontakt-/stödpersonernas namn, genomgången behandling och telefonnummer angivna.

Föreningen fortsätter 2018 arbetet med  hemsidan och att hålla sidorna aktuella. Information om webbadressen ska alltid finnas i föreningens informationsmateriel och på vår rollup.

6.     Arbetsgrupper

Arbetsgrupper i Katrineholm och Nyköping behöver utökas mer 2020. Grupperna ska bl a ordna lokaler för informationsmöten och ha kontakter med sjukhusen på orterna.

     6.     Näckrosbrödernas upptagningsområde

Vi ska under 2020 fortsätta vara en patientförening för hela Sörmland och med ännu fler medlemmar i länets södra delar. Detta ska främst ske genom att vi ordnar informationsmöten i Katrineholm och Nyköping.

Fastställd av styrelsen 14/8  2019 och av årsmötet 11/3 2020

Jan Cederhus, Ordförande


Senast uppdaterad 25 augusti 2020