Styrelsesammanträde

Styrelsen har sitt första sammanträde efter årsmötet.

Starttid: lördag 27 apr, kl 11:00
Sluttid: lördag 27 apr, kl 14:00
Plats:

Föreningshuset, E18, Eskilstuna

Senast uppdaterad 22 april 2024

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter