Erektionssvikt efter prostatacancer. Vad finns för hjälp?

32 deltagare deltog på mötet med temat ”våga tala om erektionssvikt efter prostatacancer”

PCF Syd Samtal 220126

Fotot visar lite av Peritrusklinikens verksamhet

Den 26 januari genomförde vi en välbesökt samtalsträff, vi var 32 deltagare som på temat ”våga tala om erektionssvikt efter prostatacancer”  Vi fick hjälp av Ana Krag Jacobsen, specialistläkare och urolog vid Peritusklinken i Lund och Martin Hyleborg, specialist sjuksköterska i urologi. Martin arbetar också på Perituskliniken. 

Vi berörde frågor kring erektionssvikt både ur medicinisk och relationsperspektiv. Våra föreläsare gick igenom de läkemedelsbehandlingar som finns men också vikten av ”hela” kroppen är med.  Vi fick också lära oss att finns möjlighet med implantat, tack till Nathalie Fransson från Boston Scientific som tagit med demoenheter som vi fick känna på. 

Magnus Klang riktade ett stort tack till alla som var på plats och som på ett så öppet vis delade med sig av sina erfarenheter inom området. Det är ju inte alltid ett lätt område att tala om.

Ytterligare foton har vi sparat i vårt bildgalleri

Senast uppdaterad 06 februari 2022