Stödpersoner i PCF-Syd

Vi stödpersoner vill stödja dig med information och hjälpa dig att hantera din sjukdom. Vi är inte läkare eller specialister inom området utan enbart meddrabbade som kan delge dig de erfarenheter vi fått av den behandling vi genomgått. Givetvis har vi tystnadsplikt.

Jan Augustin, Falsterbo
augustin@hagaholm.se
070-9962644
Hormon- o strålbehandlad

Birger Carlsson, Lomma
birger@bjkaross.se
040-413853, 0768-420032
Strålbehandlad och kryobehandlad

Sune Cederpil, Staffanstorp
sune.cederpil@gmail.com
046-256627, 0725-216949
Opererad och strålbehandlad

Simon Dahlqvist, Ystad
simon.d669@gmail.com
0725-334987
Opererad

Jan Hansson, Malmö
070-6821829
Cellgift- o hormonbehandlad

Sune Johansson, Lund
sjsunesepost@gmail.com
046-324632
Strålbehandlad och hormonbehandlad

Torsten Lindow, Malmö
torstenlindow@hotmail.com
040-965865, 073-2018076
Brachyterapi

Börje Persson, Trelleborg
borje32@live.se
0410-12710
Opererad

Helge Persson, Sjöbo
helge.persson@sjobo.nu
0416-511865, 070-5746649
Opererad, strålbehandlad, hormonbehandlad och artificiell slutmuskel 

Christer Svanbrink, Malmö
christer.svanbrink@hotmail.com
073-3647248
Opererad

Arne Wirén, Lomma
arnwir@hotmail.com
040-411280
Opererad

Senast uppdaterad 09 november 2020