"Uppdrag Granskning" har ett tema om sjukvården som lett till stor uppmärksamhet.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Det finns stora olikheter i landet för hur lång tid det tar innan man kommer till vård efter diagnos. 

Uppdrag granskning Vårdens förlorare

Uppdrag granskning 2022

Webbplatser och TV-program som har uppmärksammat framförallt prostatacancervården.

Region Skåne anger följande om vårdgaranti på sin webb: https://www.skane.se/Halsa-och-vard/Regler-och-rattigheter-i-varden1/Vardgaranti/?highlight=v%c3%a5rdgaranti

Uppdrag Granskning har gjort ett program om de stora skillnaderna mellan regionerna i Sverige innan man kommer till vård. Ungefär sex minuter in i programmet kommer inflygningen om vad lagen säger. Översiktligt om skillnader. Cirka 8 minuter in kommer inslaget om prostatacancer. Vid 10 minuten lägger de ut en Sverigekarta som visar att Skåne och Dalarna är sämst i klassen. Följ länken:

https://www.svtplay.se/video/34766407/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-23-sjukvardens-forlorare?position=336&id=K1nyDDW
Uppmärksammades också i Rapport (220329). Kort påannonsering i inledningen.
Själva inslaget kommer cirka 19 minuter in i programmet:
https://www.svtplay.se/video/34416936/rapport/rapport-29-mars-19-30-2?id=KqyP4nq
Överläkare Thomas Jiborn uttalar angående detta att män får vänta på behandling mot diagnostiserad prostatacancer. Han menar att i många fall har vi gott om tid. 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/skane-har-langst-vantetider-i-landet-for-behandling-av-prostatacancer
I ett annat TV-inslag uppges att Region Skåne hoppas att alla som erbjuds prostatacancertest inte kommer
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/regionen-vill-hitta-farre-cancerfall-med-organiserad-testning
SVT uppmärksammar det positiva exemplet Region Sörmland, som vidtagit tre åtgärder för att få ner väntetiderna för behandlinghttps://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/sa-kortade-sormland-koerna-till-prostatacancer-behandlingen?fbclid=IwAR1G3uc415Hex1kxJTwPp_U2nRxbv5k-fssV-h86VbtbCHOhNncSH63XyrM

 

Senast uppdaterad 06 april 2022

Fler nyheter


Alla nyheter