Tryckkammarbehandlingen i Helsingborg stängd. Men återupptas!

Senaste Nytt: Enligt uppgifter i media 2021-05-05 kommer en helt modern hyperbar behandling (Tryckkammare) att öppnas i Lund. Men det kan ta flera år.

Intill dess ska Tryckkammarbehandlingen i Helsingborg att öppnas igen.  Vi avvaktar besked när det kan bli. För personal har slutat eller lånats ut under Coronapandemin. Enligt uppgifter idag (211117) så öppnar Helsingborg igen. 

Det är Hälso- och sjukvårdsnämnden som har ändrat tidigare nedläggningsbeslut. 

Region Skåne beslutade sig för att stänga sin tryckkammarbehandling i Helsingborg. Detta har skett under protester. Bland annat har vår Peder Haak ställt upp för intervju i TV4. Sydsvenskan har också uppmärksammat nedläggningen. I Region Västra Götaland bedriver man vidare behandlingen eftersom man där anser att den ger positiva effekter. Från Karolinska i Stockholm finns också vittnesmål om det effektiva med tryckkammarbehandling. 

Tryckkammaren I Hbg Foto Peder Haak

Tryckkammaren i Helsingborg

Hälso- och sjukvårdsnämnden biföll torsdag 2021-02-11 Socialdemokraternas initiativärende om att återstarta tryckkammarvården i Helsingborg.
Tryckkammaren på Helsingborgs lasarett har varit stängd sedan slutet av förra året och framtiden för verksamheten har varit oviss. Socialdemokraterna föreslog därför att Region Skåne skulle göra en ordentlig utredning av behovet av tryckkammarvård i Skåne och att verksamheten i Helsingborg skulle startas upp igen och fortsätta under tiden utredningen genomförs. Det blev också nämndens beslut. (uppgiften baseras på en pressrelease från Socialdemokraterna)

Peder Haak, som är med i PCF-Syds styrelse ställde upp i TV4:s inslag. Han har upplevt tydliga positiva tecken av behandlingen. Vi hoppas att denna länk till inslaget fungerar för dig: https://www.tv4play.se/program/nyheterna/slut-p%C3%A5-cancerv%C3%A5rd-i-tryckkammare-patienter-l%C3%A4mnas-i-sticket/13310273

Peder har också ställt upp för en intervju i Prostacancerförbundets tidning. Då blir detta uppmärksammat nationellt. 

Sydsvenskan publicerade 2020-12-18 en artikel där det framgår att Region Skåne nu skulle öppna en utredning om att ändå erbjuda tryckkammarbehandling. Artikeln var mycket kritisk mot en del av de argument som förts fram mot tryckkammarbehandling. Resultat från Karolinska i Stockholm talar emot vad som framförts i Region Skåne. Här hittar du lättast till artikeln i sin helhet (om den inte ligger bakom betalvägg) https://www.sydsvenskan.se/2020-12-18/regionen-snabbutreder-covidvard-i-tryckkammare-samtidigt-som

I Sydsvenskan 2020-12-28 finns också en insändare som vänder sig direkt till politikerna i Region Skåne. Den insändaren hittar du här: https://etidning.sydsvenskan.se/2807/Sydsvenskan-Malmo-del-B/364487/2020-12-28/17777549/Politiker-tank-om-kring-tryckkammaren

Sverigedemokraterna har i olika medier fått in insändare som pekar på vikten av tryckkammarbehandling. 

Styrelsen i Prostatacancerföreningen Syd (PCF-Syd) har formulerat sig så här i ett öppet brev:

På Helsingborgs lasarett finns en tryckkammare som behandlar t.ex. diabetespatienter och patienter med strålskador efter cancerbehandling. Vård i tryckkammaren är till för att syresätta vävnader, så att de tunna blodkärlen återställs.  Nya blodkärl kan läka sår och göra att patienten slipper smärta, får behålla livskvalité, kan återgå till ett arbetsliv och t.o.m. slipper en amputation.

Nu har Region Skånes fattat det fatala beslutet att lägga ned tryckkammarbehandlingen i Helsingborg med sista behandlingsdag den 18 dec.

När tryckkammaren i Helsingborg fasats ut kommer skåningar i princip inte kunna söka den vården i andra landsting heller, eftersom regionen kommit fram till att den inte är tillräckligt effektiv.

Vi är lekmän och ger oss inte in i medicinska studier och ekonomiska kalkyler, men det finns tydligen en studie som inte visar på vetenskapligt stöd för att tryckkammare ger bot, bättring eller lindring.  Nu kan man fundera över frågan "Hur mäter läkarvetenskapen smärta?"

Finns en "smärtometer" med objektiva steg? Eller utgår man från patienternas upplevda smärta?  Varför frånkänner man då vittnesmål från dem som upplever smärtlindring? 

Att ha ont, absolut att ha ständigt ont, är något särskilt.  Det fördärvar livet.  Man blir lätt deprimerad.  Det minskar en människans livskvalité avsevärt eller totalt.  Det kan leda till självmordstankar. Smärtlindring är oerhört viktigt.  I livets slutskede får patienter smärtlindring under det palliativa omhändertagandet; för att få ett VÄRDIGT SLUT PÅ LIVET.

Snälla politiker, som tydligen inte känner någon smärta, ge oss hopp! 

Ge människor som har en del kvar att leva också ETT VÄRDIGT LIV. 

Öppna tryckkammaren i Helsingborg igen!

Styrelsen i Prostatacancerföreningen Syd

genom Jan Augustin (ordförande)

 

Fler nyheter


Alla nyheter